W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

x

Aktualności BARTRedukcja emisji pyłów? Zaufaj ekspertom ochrony powietrza z firm INSTAL-FILTER S.A. i BART Sp. z o.o.
Redukcja emisji pyłów? Zaufaj ekspertom ochrony powietrza z firm INSTAL-FILTER S.A. i BART Sp. z o.o.Wiele procesów związanych z magazynowaniem, przemieszczaniem i produkcją materiałów sypkich jest nierozerwalnie połączonych z problemem emisji pyłów do otoczenia. Instytucje ochrony środowiska permanentnie zaostrzają normatywy oraz skutecznie egzekwują ich przestrzeganie – zarówno na etapie projektowym, jak i eksploatacyjnym – co wymusza na liderach branży ustawiczne ograniczanie szkodliwego zjawiska pylenia.

Służą temu technologie emisji zorganizowanej – umożliwiające szczegółową kontrolę poziomu emisji, oparte na instalacjach wentylacyjnych – systemy transportu i urządzenia odpylające. Tylko doświadczone w tej dziedzinie firmy inżynieryjne, takie jak INSTAL-FILTER S.A. i BART Sp. z o.o., mogą przygotować skrojone na miarę instalacje i zapewnić ich prawidłowe działanieemisja pylow


POWSZECHNOŚĆ ZJAWISKA PYLENIA W ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA KRUSZYW

Dezintegracja surowca i przemieszczanie rozdrobnionych produktów, skutkujące unoszeniem się pyłu, to naturalna specyfika kruszyw i ich technologii przeróbczych.
Mamy tu do czynienia z emisją niezorganizowaną pyłów bezpośrednio z procesów technologicznych, np. z otwartych miejsc składowania i transporterów, z emisją wtórną z powierzchni przemysłowych oraz emisją zorganizowaną w obecności funkcjonujących urządzeń odpylających.
Ciągłe zaostrzanie norm dla dopuszczalnej emisji pyłów przez instytucje prawodawstwa polskiego i europejskiego i zmiany w klasyfikacji danych rodzajów substancji emitowanych do środowiska wymuszają modyfikacje i stosowanie coraz nowocześniejszych technik i urządzeń służących zorganizowanej emisji.


ODPYLANIE JAKO METODA USZLACHETNIANIA KRUSZYW I GŁÓWNA INSTALACJA OGRANICZAJĄCA EMISJĘ PYŁÓW

Instalacje zorganizowanej emisji pozwalają na kontrolę emisji zanieczyszczeń co do miejsca czy sposobu wprowadzania do powietrza za pośrednictwem emitorów (takich jak komin, mechaniczna wentylacja wywiewna ogólna lub miejscowa), co do czasu wprowadzania oraz co do jej poziomu.
W zakładach produkcji kruszyw podstawowymi metodami ograniczania emisji pyłu są: hermetyzacja procesów, odpylanie odciągowe oraz systemy zraszające.

Tam, gdzie to możliwe, wszystkie transporty materiałów sypkich należy przeprowadzać w układach zamkniętych z podciśnieniem. Zasysane dla tego celu powietrze przed wypuszczeniem do atmosfery jest odpylane w filtrach tkaninowych.
Odpylanie procesowe kruszyw jest istotnym etapem ich uszlachetniania, a więc częścią właściwego projektu technologicznego.
Jego skuteczność i efektywność wpływa na jakość produktu końcowego, a aspekty bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska są istotną wartością dodaną. Przy projektowaniu układów redukcji zapylenia ważne jest prawidłowe sparametryzowanie czynników technologicznych i warunków zewnętrznych z równoczesnym uwzględnieniem dynamiki procesu produkcyjnego.
Możliwe jest 
to tylko przy ścisłej współpracy inwestora z godną zaufania firmą wykonawczą i przy użyciu najlepiej dobranych środków technicznych i urządzeń ochronnych ograniczających emisję.

redukcja emisji pylow

INSTALACJE ODPYLAJĄCE I TRANSPORTUJĄCE DO WIELU PROCESÓW W BRANŻY PRODUKTÓW SYPKICH I MASOWYCH

Wiele etapów produkcyjnych i operacji załadunku i rozładunku wymaga funkcjonowania instalacji wentylacji i odpylania. Wyłapywany pył transportowany jest w jedno miejsce lub kilka. Transport
może się odbywać pod lejami zsypowymi urządzeń, w obrębie instalacji lub do miejsc znacznie od niej oddalonych. Wykorzystuje się do tego instalacje transportu pneumatycznego nisko- i wysokociśnieniowego, przenośniki ślimakowe do przemieszczania pyłu w poziomie lub pod niewielkim kątem, przenośniki rurowo-linowe do transportowania pyłu w skomplikowanych układach
przestrzennych, które mogą współpracować z urządzeniami do zwilżania pyłu, oraz odżużlacze wstęgowe do odbioru i transportu żużla z lejów zsypowych kotłów rusztowych. Tam, gdzie to możliwe, wszystkie transporty materiałów sypkich należy przeprowadzać w układach zamkniętych z podciśnieniem. Zasysane w tym celu powietrze przed wypuszczeniem do atmosfery jest
odpylane w filtrach tkaninowych. Wśród najczęściej występujących rozwiązań w branży związanej z produkcją cementu i wapna można wymienić instalacje odpylania transportu, magazynowania
i obróbki surowców. Odpylanie dotyczy tu takich procesów, jak kruszenie, przesiewanie, sortowanie, naważanie, suszenie, mielenie, wypalanie, hydratyzacja wapna. W końcowym etapie znajdują
zastosowanie także instalacje odpylania procesu transportu i magazynowania gotowych produktów: stanowisk załadunku luzem, wag, linii pakowania w worki itp.


KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA

Firmy BART Sp. z o.o. i INSTAL-FILTER S.A. zapewniają kompleksową obsługę inwestycji z zakresu ochrony powietrza na wszystkich etapach – od projektu, przez produkcję, aż po montaż i serwis.
Wychodzą one naprzeciw potrzebom branży, oferując rozwiązania obniżające emisję zanieczyszczeń do poziomu spełniającego wymagania norm unijnych. Proponują jednocześnie własnej produkcji nowoczesne urządzenia filtracyjne, wśród nich poziome, modułowe, pulsacyjne filtry workowe, flagowy produkt spółki INSTAL-FILTER S.A.

ATUTY MODUŁOWYCH POZIOMYCH FILTRÓW WORKOWYCH FIRMY INSTAL-FILTER S.A.


Te nowoczesne urządzenia spełniają warunki techniczne związane z wysoką skutecznością odpylania, jak i ekonomiczne, dotyczące niskich nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Budowa
modułowa umożliwia dowolne konfigurowanie filtrów pod względem wymaganej wydajności w zakresie od 1000 m3/h aż do nawet 1 200 000 m3/h. Nowatorska kompaktowa konstrukcja filtrów sprawia, że rozwiązanie to łatwo dopasować do dostępnej przestrzeni.
Rozmiary instalacji z ich zastosowaniem w wersji niskiej, wysokiej, piętrowej czy też bliźniaczej są znacznie mniejsze od tych z tradycyjnymi filtrami pionowymi. Nie wspominając o ponad 300% wyższej trwałości materiału filtracyjnego. Dodatkową zaletą poziomych modułowych filtrów workowych jest prosta i ergonomiczna obsługa, a więc wysoka dyspozycyjność całej instalacji odpylającej, co obecnie jest częstym wymogiem klienta.


ZAUFAJ EKSPERTOM OCHRONY POWIETRZA Z FIRM INSTALFILTER S.A. I BART SP. Z O.O.


Tylko doświadczone firmy inżynieryjne, z bogatym portfolio, takie jak INSTAL-FILTER S.A. i BART Sp. z o.o., których kadra zdobyła ekspercką wiedzę w trakcie wieloletniej pracy, mogą wdrażać bezpieczne rozwiązania ochrony powietrza i zagwarantować właściwe poziomy zorganizowanej emisji zanieczyszczeń. Firmy te zapewniają klientowi wsparcie i doradztwo na każdym etapie realizacji projektu. 

INSTAL-FILTER S.A. i BART Sp. z o.o. w ostatnim czasie połączyły swoje siły, tworząc specjalistyczną Grupę BT INDUSTRIAL SOLUTIONS, która oferuje kompleksową obsługę inwestycji i skrojone na miarę przemysłowe rozwiązania. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.instalfilter.pl i www.bart-vent.pl.


redukcja emisji pylow

Cały artykuł został zaprezentowany w katalogu targów SYMAS w czasopiśmie Powder&Bulk.

Całość katalogu:

http://www.powderandbulk.pl/files/materia%C5%82y_2022/numer_6/P&B_2022%23katalog_net.pdf
Certyfikaty / Wyróżnienia / Referencje