SYSTEMY ODPYLANIA

Urządzenia filtracyjne

Filtry workowe

BART BFC – urządzenie filtracyjne z wkładami workowymi

 • w wersji standard
 • w wersji ATEX

Dostępne modele: BART BFC Ex 19-8 ; BART BFC 19-8 ; BART BFC Ex 31-16; BART BFC 31-16

BART CFC – Urządzenie filtracyjne z wkładami nabojowymi / kartridżowymi
/ patronowymi

 • w wersji standard
 •  w wersji ATEX 

Dostępne modele: BART CFC Ex 4-68; BART CFC 4-68; BART CFC Ex 4-90; BART CFC 4-90; BART CFC Ex 4-109; BART CFC 4-109;  

URZĄDZENIA FILTRACYJNE BART - ROZWIĄZANIA SKROJONE NA MIARĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB

CHARAKTERYSTYKA

Firma BART Sp. z o.o. proponuje rozwiązania skrojone na miarę indywidualnych potrzeb Klientów. Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie eliminowania zagrożeń w miejscu pracy, odpylania i wentylacji, kadra inżynierska BART zaprojektowała dostosowane do wymagań poszczególnych aplikacji modele urządzeń filtracyjnych z wkładami workowymi BART BFC oraz z wkładami nabojowymi BART CFC w wersji standardowej i specjalnej Ex, przystosowanej do separacji mieszanin pyłowych tworzących atmosferę wybuchową.Urządzenie filtracyjne z wkładami workowymi BART BFC lub z wkładami nabojowymi BART CFC jest jednostką filtracyjną ze zautomatyzowanym oczyszczaniem wkładów filtracyjnych poprzez impulsy sprężonego powietrza i służy do oczyszczania powietrza z suchych zanieczyszczeń pyłowych w przemysłowych instalacjach odpylania i odkurzania. Dostosowany jest także do separacji mieszanin pyłowych tworzących atmosferę wybuchową.

Urządzenie to może stanowić część wyposażenia linii produkcyjnej lub pracować jako samodzielny odpylacz zanieczyszczonego powietrza, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

BART BFC oraz BART CFC zapewnia niezwykle skuteczne, nieprzerwane usuwanie pyłów w trakcie procesów technologicznych w zakładzie produkcyjnym. Urządzenie posiada wstępną komorę filtracyjną w kształcie walca z wlotem powietrza umieszczonym na bocznej ścianie. Króciec wlotowy podaje zanieczyszczenia stycznie do walca komory wywołując separację frakcji grubej i odciążenie pierwszego rzędu wkładów filtracyjnych. Podany do komory filtra strumień zapylonego powietrza wprowadzany jest w ruch wirowy. Cięższe cząstki zawarte we wprowadzonym powietrzu opadają na dno leja zbiorczego, dzięki uzyskaniu prędkości mniejszej, niż prędkość porywania, a następnie unosi lekkie frakcje pyłów i dymów do komory z filtrami wymiennymi. Z dna leja pył jest przesypywany do pojemnika na pył lub odbierany układem transportu pyłu.

ATUTY ROZWIĄZANIA:

BART BFC – Urządzenie filtracyjne z wkładami workowymi

 •  wysoka skuteczność filtracji przy zastosowaniu do różnych typów aplikacji;

 • wysoko skuteczny automatyczny system czyszczący;

 • długa żywotność, przy długim okresie eksploatacji pomiędzy wymianą wkładów filtracyjnych;

 • przeznaczone do odpylania, jak i do systemów centralnego odkurzania;

 • przeznaczone do pracy z trudnymi pyłami, także o charakterze wybuchowym.

Filtry workowe sprawdzają się w przemyśle energetycznym, ceramicznym, hutniczym, metalowym, a także farmaceutycznym i spożywczym.

BART CFC – Urządzenie filtracyjne z wkładami nabojowymi (cartridge)

 • wysoka wydajność,
 • skuteczna filtracja,
 • automatyczny system czyszczący,
 • przystępna cena,
 • długa żywotność i okres eksploatacji wkładów.

Filtr nabojowy (patronowy) przeznaczony jest do separacji lekkich pyłów powstających podczas obróbki metali, tworzyw sztucznych, farb proszkowych, pyłów i dymów spawalniczych.

WERSJE SPECJALNE URZĄDZEŃ

Urządzenie wykonane w wersji specjalnej BART BFC Ex oraz BART CFC Ex może być zastosowane do separacji mieszanin pyłów klasy St1 podgrupy IIIA lub IIIB, tworzących atmosferę wybuchową, zgodnie z wymogami Dyrektywy 2014/34/UE – ATEX. Urządzenie filtracyjne serii BART BFC Ex oraz BART CFC Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym może pracować w strefie 22. po spełnieniu warunków opisanych w instrukcji urządzenia. Wszystkie dostępne urządzenia filtracyjne w wykonaniu przeciwwybuchowym są oznaczone symbolem „Ex” występującym w nazwie modelu danego urządzenia. Oferowane są także wersje urządzenia dla alternatywnych systemów odbioru odseparowanego pyłu:

 •  wersja przeznaczona do podwieszenia zbiornika metalowego na pył, ze zbiornikiem o pojemności 60 litrów dla modeli z serii BART BFC lub o pojemności 90 litrów dla modeli z serii BART CFC,
 • wersja z zaworem notującym pod rozładunek worków o pojemności około 1m3 do stacji Big Bag.

  Powierzchnia filtracji powietrza dla serii urządzeń BART BFC może wynosić od 9 do 16m2, natomiast dla BART CFC od 68 do 110m2.Wartość przepływu powietrza obliczana jest w zależności od rodzaju aplikacji według współczynnika obciążenia materiału filtracyjnego.

Szczegółowe wymiary urządzeń:

Podstawowe dane techniczne

ZASTOSOWANIE

Urządzenia filtracyjne BART BFC i BART CFC stosuje się w układach odpylania oraz centralnego odkurzania. Urządzenie z filtracyjnym wkładem workowym przeznaczone jest do pracy z pyłem o szczególnie trudnym charakterze, również pyłem tworzącym atmosferę wybuchową i znajduje zastosowanie w przemyśle energetycznym – do odpylania pyłu węglowego, przemyśle ceramicznym, hutniczym – przy odpylaniu pieców odlewniczych, w zakładach ciepłowniczych, czy koksowniach. Urządzenia z wkładem nabojowym sprzyjają separacji lżejszych pyłów powstających na rozbudowanych stanowiskach spawalniczych, przy obróbce metali, tworzyw sztucznych, przy szlifowaniu, śrutowaniu, piaskowaniu, w malarniach proszkowych.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

BART BFC: 
Wkłady filtracyjne w postaci worków mocowane są do dna sitowego za pomocą zintegrowanych pierścieni rozprężnych. Worki nałożone są na specjalne konstrukcje mocowane do dna sitowego. Wymiana zużytych worków odbywa się od „strony czystej” po otwarciu pokrywy z dnem elipsoidalnym. Pionowe położenie worków ułatwia proces oczyszczania. Worki wykonano z materiału pokrytego poliestrem, zapobiegającym gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.

BART CFC: 
Wkłady filtracyjne w postaci walca montowane są do górnej półki za pomocą śrub. Pierścień w górnej części wkładów filtracyjnych z odpowiednio wykonanymi zaczepami pozwala na bardzo łatwe i szybkie demontowanie wkładów. Pionowe ich położenie ułatwia proces oczyszczania. W zespole filtracyjnym zastosowano wkłady filtracyjne wykonane z materiału poliestrowo-celulozowego o skuteczności separacji 99% dla cząsteczek 0,5 um. Oczyszczanie wkładów realizowane jest przez sterownik zarządzający pracą elektrozaworów, które podają do wnętrza wkładów filtracyjnych kolejne impulsy sprężonego powietrza. Kołowy, kołnierzowy wylot oczyszczonego powietrza znajdujący się w górnej części urządzenia filtracyjnego pozwala na podłączenie do filtra rurociągu lub bezpośredni montaż odpowiedniego wentylatora na opcjonalnym stojaku.

DODATKOWE DANE TECHNICZNE

 • Zasilanie: 230V; 1,0A;
 • Sprężone powietrze: 6bar, 90K1I/impuls.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

 • Konstrukcja wsporcza uzależniona od systemu odbioru i transportu pyłu;
 • Zbiornik na pył;
 • Uchwyt dla worka typu Big Bag;
 • Zespół przygotowania powietrza;
 • Urządzenia dostępne są w wybranych kolorach z palety RAL

CLEANAir Technologie i Rozwiązania dla czystego powietrza

ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ, SPOŻYWCZEJ, BIOTECHNOLOGICZNEJ, ELEKTRONICZNEJ, LABORATORYJNEJ.

CLEANAir Instalacje ATEX

CLEANAir
Wentylacja przemysłowa
i inne instalacje HVAC

CLEANAir
Systemy Centralnego Odkurzania i Systemy Transportu Pyłu

CLEANAir
Systemy ochrony środowiska, Eliminacja i Oczyszczanie Gazów i LZO

CLEANRoom Instalacje dla pomieszczeń czystych

CLEANAir
AKPiA
i Instalacje peryferyjne

KONTAKT

Poznaj nasze rozwiązania i ich skuteczność, zaproś na wizję lokalną naszego specjalistę

Masz pytanie, zadzwoń, napisz !

CLEANAir Kompleksowe Usługi Inżynierskie

CLEANAir INTEGRATOR SYSTEMÓW. ZAUFAJ SPECJALISTOM W DZIEDZINIE ODPYLANIA TECHNOLOGICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA!

CLEANAir EPC: Engineering, Procurement, Construction

CLEANAir
Projektowanie i Engineering

CLEANAir
Montaż, Rozruch i Regulacja

CLEANAir Serwis, Doradztwo
i Szkolenia