Magazynowanie materiału biologicznego, laboratoria

Maszynownia obsługująca instalację wentylacji precyzyjnej dla banku komórek macierzystych

Pomieszczenia o klasie czystości C i D

Bank Komórek Macierzystych

Realizacje referencyjne BART: Instalacje wewnętrzne dla zespołu laboratoriów w zakresie wymagań pomieszczeń czystych klasy C i D.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) jest największym bankiem komórek macierzystych w Polsce i Europie. Przechowuje materiał biologiczny od klientów z kilkudziesięciu krajów Europy. Ma również największe doświadczenie w przekazywaniu materiału do przeszczepień. BART Sp. z o.o. uczestniczyła w tworzeniu potęgi tego przedsięwzięcia wykonując instalacje potrzebne dla bezpiecznego składowania materiału biologicznego człowieka, jak krew pępowinowa, sznur pępowinowy, tkanka tłuszczowa, czy DNA. 

Branża przemysłu: branża medyczna, ochrony zdrowia

Proces produkcyjny: Przechowywanie materiału biologicznego pobranego od człowieka

Rozwiązania / typ aplikacji: Pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych, instalacje wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej w obiekcie magazynowym

Klasa pomieszczeń czystych: Pomieszczenia o klasie czystości C i D z zachowanie norm GMP

Zakres prac / Services

Wykonano instalacje w zakresie:

  • Instalacji wody grzewczej
  • Instalacji wentylacji i klimatyzacji
  • Instalacji wody chłodniczej
  • Instalacji pary do nawilżania
  • Instalacji odprowadzenia skroplin

WIĘCEJ INFORMACJI/ Details

Branża przemysłu: Naukowo-badawcza, Biotechnologiczna, Medyczna, Laboratoria

Klient/Client: Bank materiału biologicznego, genetycznego, Polski Bank Komórek Macierzystych

Rola / Role: Generalny wykonawca Pomieszczeń Czystych, wykonawca instalacji, biuro projektowe. 

Branża przemysłu:

Naukowo-badawcza-laboratoria

Klasa pomieszczeń:
C, D zgodnie z dyrektywą GMP

Zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają w pomieszczeniach odpowiednie warunki higieniczne i cieplne

Ready to start a project?

Podobne prace

systemy bms dla cleanroom

Pomieszczenia czyste przy produkcji radiofarmaceutyków

Wentylacja pomieszczeń, w których występuje promieniowanie
instalacja odciągania gazów wybuchowych

Instalacja odciągania gazów i oparów wybuchowych w obiekcie o wysokich wymogach higienicznych

Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny

Pomieszczenia czyste dla produkcji folii optycznych do monitorów LCD

Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny