Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny

Instalacja odciągania gazów i oparów wybuchowych w obiekcie o wysokich wymogach higienicznych

Pomieszczenia o klasie czystości D

Instalacje ATEX wspierające bezpieczeństwo procesu produkcji z udziałem surowców, których pyły i opary tworzą atmosferę wybuchową

Realizacje referencyjne BART: Instalacje wewnętrzne, Instalacje odpylania w standardzie ATEX oraz instalacje odciągu gorących gazów technologicznych w obiekcie o wysokich wymogach higienicznych

Montaż kompleksowego systemu zarządzania czystym powietrzem i higieną procesu technologicznego przy produkcji artykułów spożywczych

Branża przemysłu: branża spożywcza

Proces produkcyjny: Proces produkcji gumy do żucia

Rozwiązania / typ aplikacji: Odpylanie pyłów z procesu produkcji gumy do żucia, pyłów mogących tworzyć atmosferę wybuchową w procesach produkcji, obróbki i transportu oraz magazynowania i konfekcjonowania surowców i produktów gotowych.

Zagrożenie:

  • Rodzaj pyłu: pyły higroskopijne, wybuchowe w klasie St1 –  mączka, cukier, pudry

Informacje dodatkowe: 

  • Zainstalowana wydajność: 2 układy po 25 000 m3/h
  • Instalacja rurowa w obszarach produkcji wykonana ze stali kwasoodpornej.
  • Wyposażenie spełniające surowe warunki higieniczne.
  • Układ zabezpieczony przed skutkami wybuchu panelami dekompresji wybuchu oraz łapaczami płomienia pozwalającymi na bezpieczne rozładowanie eksplozji wewnątrz hali.
  • Układ sterowany przemiennikami częstotliwości poprzez zadane podciśnienie układu.
  • Pełen monitoring podzespołów instalacji w centralnej stacji zarządzania produkcji.

Zakres prac / Services

Szczegółowy zakres prac w obszarze pomieszczeń czystych:

  • Wykonanie instalacji odpylania, odkurzania, z zachowaniem warunków higieny wg norm GMP oraz standardów ATEX

WIĘCEJ INFORMACJI/ Details

Branża: branża spożywcza

Klient/Client: Światowy lider produkcji spożywczej

Rola / Role
Wykonawca instalacji ATEX,  wykonawca instalacji odpylania, odkurzania, biuro projektowe. 

Zastosowane rozwiązania  zapewniają bezwzględną czystość i higienę prowadzenia procesu, jak i wysoką jakość produktów końcowych.

Ready to start a project?
KONTAKT / Contacts

Masz pytanie, napisz do nas
/ FOR ANY INQUIRIES PLEASE EMAIL

info@pomieszczeniaczyste.pl

Formularz kontaktowy / Contact form

[wpforms id=”9481″]

Podobne prace

Maszynownia obsługująca instalację wentylacji precyzyjnej dla banku komórek macierzystych

Magazynowanie materiału biologicznego, laboratoria

Pomieszczenia czyste dla produkcji folii optycznych do monitorów LCD

Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny