Instalacja odciągu mgły olejowej

Proces: Eliminacja mgły olejowej z centrów obróbczych

Branża przemysłu: Metalowa

Rozwiązania / typ aplikacji: Eliminacja mgły olejowej

Instalacja odciągu mgły olejowej

  • Rodzaj zanieczyszczeń: Mgła olejowa
  • Zainstalowana wydajność: 20 000 m3/h
  • Informacje dodatkowe: Usuwanie mgły olejowej z procesów obróbki metali. Centralna instalacja odciągowa wykonana z odpowiednimi spadkami dla umożliwienia spływu kondensatu. System łączeń przewodów z podwójną uszczelką zapewnia wymaganą klasę szczelności.