Odpylanie pyłów grafitowych

Odpylanie pyłów ceramicznych - produkcja grafitów

Proces: Produkcja grafitów specjalnych

Branża przemysłu: Odlewnicza, hutnicza

Rozwiązania / typ aplikacji: Odpylanie pyłów ceramicznych

Odpylanie pyłów grafitowych

  • Proces: Produkcja grafitów specjalnych
  • Pył: Grafit
  • Zainstalowana wydajność: 10 500 m3/h przy podciśnieniu 28kPa
  • Informacje dodatkowe: Instalacja średniociśnieniowa. Bezpośredni odciąg pyłu z tokarek i frezarek, zrzut pyłu do Big Bag, zawrót czystego powietrza na hale, zabezpieczenie przerwania wkładów.