Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny

Pomieszczenia czyste dla produkcji folii optycznych do monitorów LCD

Pomieszczenia o klasie czystości D

Pomieszczenia czyste dla procesu produkcyjnego i obróbki folii optycznych

Realizacje referencyjne BART: Instalacje wewnętrzne zespołu pomieszczeń czystych oraz instalacje odciągu gorących gazów technologicznych

Budowa pomieszczeń czystych i instalacji wspierających proces produkcji folii optycznych, powłok podświetlania monitorów LCD

LDF (Light Diffusion Films) używanych we wszystkich rodzajach monitorów oraz telewizorów LCD.

Branża przemysłu: branża tworzyw sztucznych i kompozytów

Proces produkcyjny: Produkcja folii optycznych w rolkach, proces cięcia na arkusze używane bezpośrednio przy montażu

Rozwiązania / typ aplikacji: Montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych oraz odciągu gorących gazów technologicznych

Informacje dodatkowe: 

Pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych, instalacje wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej wraz z instalacjami towarzyszącymi.

  • Układ składał się z 7 instalacji klimatyzacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz mniejszych układów wentylujących pomieszczenia socjalne
  • Łączna wydajność instalacji to 173200 m3/h
  • Zamontowano ponad 8000 m2 kanałów wentylacyjnych
  • Dodatkowo w pomieszczeniach czystych zainstalowano wewnętrzne jednostki recyrkulacyjne z filtrem HEPA.

Zakres prac / Services

Szczegółowy zakres prac w obszarze pomieszczeń czystych:

  • Wykonanie instalacji wewnętrznych dla zespołu pomieszczeń czystych oraz pomieszczeń przyległych do tych pomieszczeń i technologicznie z nimi związanych
  • Odciągi lotnych związków organicznych oraz gorących gazów technologicznych.

WIĘCEJ INFORMACJI/ Details

Branża: branża tworzyw sztucznych i kompozytów

Klient/Client

Światowy lider produkcji folii optycznych, folii LDF (Light Diffusion Films) używanych we wszystkich rodzajach monitorów oraz telewizorów LCD.

Rola / Role
Generalny wykonawca Pomieszczeń Czystych, wykonawca instalacji, biuro projektowe. 

Zastosowane rozwiązania  zapewniają bezwzględną czystość i higienę prowadzenia procesu, jak i wysoką jakość produktów końcowych.

Ready to start a project?
KONTAKT / Contacts

Masz pytanie, napisz do nas
/ FOR ANY INQUIRIES PLEASE EMAIL

info@pomieszczeniaczyste.pl

Formularz kontaktowy / Contact form

[wpforms id=”9481″]

Podobne prace

Maszynownia obsługująca instalację wentylacji precyzyjnej dla banku komórek macierzystych

Magazynowanie materiału biologicznego, laboratoria
instalacja odciągania gazów wybuchowych

Instalacja odciągania gazów i oparów wybuchowych w obiekcie o wysokich wymogach higienicznych

Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny