Filtracja pyłów chemicznych

Realizacje referencyjne BART: Filtracja pyłów chemicznych

Branża przemysłu: motoryzacyjna, oponiarska, gumowa

  • Rozwiązania / typ aplikacji: Filtracja pyłów chemicznych
  • Proces: Przygotowanie chemikaliów
  • Rodzaj pyłu: Siarka, lowinox, żywica, zw. chemiczne

Zainstalowana wydajność: 30 000 m3/h

  • Zainstalowana wydajność: 30 000 m3/h
  • Informacje dodatkowe:

Instalacja odciąga pyły z maszyn służących do mieszania związków chemicznych. Pył jest zsypywany grawitacyjnie do hali, do stacji worków. Instalacja jest zabezpieczona za pomocą: paneli dekompresyjnych, instalacji gaszenia iskier, bariery HRD, klapy jednokierunkowej, pneumatycznych zasuw odcinających. Instalacja wyposażona jest w automatyczne gaszenie filtrów, czujniki temperatury w lejach, czujniki poziomu pyłu w lejach, czujniki obrotów w zaworach celkowych, czujniki oblodzenia na panelach dekompresyjnych, kabel grzejny na panelach dekompresyjnych, termistor na silniku wentylatora. Praca instalacji steruje przetwornik częstotliwości współpracujący z czujnikiem podciśnienia zamontowanym na kolektorze zbiorczym.