Projekty i instalacje

referencyjne

Kategoria: Branża Ceramiczna

Eliminacja gazów i lotnych związków organicznych lzo w branży ceramicznej

Proces: Instalacja wentylacji technologicznej dla procesu malowania i suszenia elementów drewnianych; Typ aplikacji: Wentylacja technologiczna; Branża: Ceramiczna; Rodzaj zanieczyszczeń: Gazowe, Wybuchowe; Zainstalowana wydajność: 18 000 m3/h. Informacje dodatkowe: Instalacja eliminacji gazów wybuchowych i szkodliwych (LZO) z procesu malowania i suszenia przez wentylator wyciągowy i unieszkodliwianie ich na filtrze węglowym.

Read More »

INSTALACJA WENTYLACJI TECHNOLOGICZNEJ HALI PRODUKCYJNEJ CERAMIKI BUDOWLANEJ

Proces: Produkcja ceramiki budowlanej; Typ aplikacji: Wentylacja technologiczna; Branża: Ceramiczna (ceramika budowlana); Skala instalacji: 150 jednostek wentylacyjnych, 56 central wentylacyjnych, 18 000 m2 instalacji kanałów wentylacyjnych. Informacje dodatkowe: 150 jednostek wentylacyjnych, 56 central wentylacyjnych, 18 000 m2 instalacji kanałów wentylacyjnych.

Read More »
To już wszystko/No more posts to show