SYSTEMY ODPYLANIA

Odpylanie

Systemy odpylania

Odpylanie przemysłowe przygotowane przez profesjonalistów

W Bart Sp. z o.o. oferujemy kompleksowe usługi w zakresie odpylania przemysłowego – od projektowania instalacji, przez dobór urządzeń i technologii, aż do montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Zajmujemy się odpylaniem już od ponad 20 lat – w tym czasie zrealizowaliśmy instalacje odpylania dla szeregu branż, m.in. metalowej, spożywczej, farmaceutycznej, energetycznej czy tworzyw sztucznych. Możemy zaprojektować dowolny rodzaj instalacji odpylania przemysłowego, m.in. zastosować filtrowentylację stanowiskową (odciągi miejscowe) oraz układy push-pull. Przygotowujemy również instalacje w standardzie ATEX, przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem. Zapraszamy do kontaktu z naszym doświadczonym zespołem inżynierów.

Instalacje odpylania dla wielu branż

Odpylanie przemysłowe jest niezbędne w różnych gałęziach przemysłu, gdzie efektem ubocznym procesów technologicznych jest emisja pyłów i cząstek stałych. Mogą one powstawać m.in. podczas obróbki tworzyw sztucznych, w procesie polerowania, przesypywania, szlifowania, śrutowania albo transportowania materiałów. Z tego powodu odpylanie przemysłowe często stosuje się w branży:

 • metalowej (spawalniach, hutach, odlewniach);
 • tworzyw sztucznych;
 • gumowej;
 • ceramicznej;
 • spożywczej;
 • energetycznej;
 • farmaceutycznej;
 • laboratoryjnej.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich branż, w których występuje zbyt duża emisja pyłów. Możemy przygotować odciąg pojedynczych stanowisk spawalniczych do obróbki metali, jak też zaprojektować odpylanie przemysłowe w laboratorium spożywczym, zakładzie produkcyjnym, energetycznym i przemysłu ciężkiego.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie zakłady, na których terenie występują strefy zagrożone wybuchem – nasze instalacje projektujemy zgodnie z Dyrektywą ATEX. Dzięki doświadczeniu naszych inżynierów zaprojektujemy optymalną instalację, która zapewni pełne bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i środowiska.

 

Systemy odpylania przemysłowego

Odpylanie pyłów w każdym przypadku polega na usunięciu z powietrza szkodliwych cząsteczek, przefiltrowaniu tak oczyszczonego powietrza, a następnie na przekazaniu go do atmosfery lub do wnętrza hali produkcyjnej. Dostępne są różne rodzaje systemów odpylania, w których stosowane są różnorodne odpylacze przemysłowe, odmienne może być również ich umiejscowienie w pomieszczeniu.

Najczęściej instalacja odpylania przybiera jedną z następujących form:

 • filtrowentylacja stanowiskowa – to najskuteczniejsza metoda ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem pyłów. W tym przypadku stosuje się odciągi miejscowe na stanowiskach pracy, dzięki czemu szkodliwe substancje są przechwytywane już w miejscu ich punktowej emisji. Zanieczyszczone powietrze jest pochłaniane przez system ssący i filtrowane w odpowiednio dobranych urządzeniach filtracyjnych. Następnie zostaje wypuszczone do atmosfery.
 • system push-pull – stosuje się go, gdy nie ma możliwości zamontowania filtrowentylacji stanowiskowej, a pył ma tendencje do zawieszania się na pewnej wysokości np. pył spawalniczy. Tym razem zanieczyszczone powietrze nie jest przechwytywane bezpośrednio ze stanowisk, lecz zajmuje się tym system kanałów z odciągami instalowanymi na wysokości ok. 4-5 m. Choć jest łatwiejszy w montażu nie zapewni tak dokładnej ochrony pracownikom jak filtrowentylacja.

Wybór odpowiedniego rodzaju instalacji odpylającej będzie zależał przede wszystkim od rodzaju, źródła i ilości powstających pyłów. Na tej podstawie będzie można również wybrać odpowiedni typ urządzeń oczyszczających powietrze – filtry workowe, cyklofiltry lub odpylacze mechaniczne.

 

Jak wygląda nasza kompleksowa realizacja systemu odpylania?

 1. Projektujemy instalacje odpylania, biorąc pod uwagę wymogi techniczne, parametry oraz indywidualne potrzeby klienta.
 2. Dobieramy odpowiednie urządzenia i technologie na podstawie zebranych informacji, zmierzonych parametrów i wieloletniego doświadczenia.
 3. Montujemy wybrany system odpylania przemysłowego – profesjonalnie i w ustalonym terminie. Kluczową częścią montażu jest rozruch instalacji.
 4. Serwisujemy zainstalowany system i urządzenia oraz zapewniamy stały monitoring instalacji, by nieprzerwanie działała zgodnie z określonymi w projekcie  parametrami.

Instalacje odpylające od lidera na rynku odpylania i wentylacji

Wybierając odpylanie przemysłowe zaprojektowane przez Bart Sp. z o.o., zyskają Państwo wsparcie profesjonalistów działających na rynku od wielu lat. Niezależnie od tego, czy instalację odpylania ma cechować przede wszystkim niskie zużycie energii, czy też wysoka wydajność działania, wybierzemy dla Państwa najlepsze rozwiązanie.

Podczas projektowania każdego systemu odpylającego trzymamy się kilku, podstawowych zasad:

 • dobieramy najwłaściwsze sposoby odbioru zanieczyszczeń (ssawy, okapy itp.) oraz zapewniamy odpowiedni dobór jednostki odciągowej;
 • zachowujemy prędkości transportowe dla usuwanych zanieczyszczeń;
 • regulujemy wydajność na poszczególnych punktach ssących;
 • dostosowujemy wydajność całej instalacji do równoczesności pracy;
 • dobieramy materiał na magistralę i przewody odciągowe (biorąc pod uwagę właściwości ścierne pyłów, agresywność chemiczną, temperaturę medium, odporność na ciśnienie);
 • analizujemy najbardziej ekonomiczne rozwiązania;
 • stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa (zabezpieczenia np. przeciwwybuchowe);
 • dobieramy najodpowiedniejszą jednostkę odpylającą (filtrującą) – uwzględniamy konstrukcję, efektywność oczyszczania wkładów filtracyjnych, dobieramy materiał filtracyjny itp.

Finalny projekt musi być  dopasowany do konkretnych pomieszczeń oraz panujących w nim warunków. Działamy w wielu różnych branżach, co poparte jest wciąż powiększającym się portfolio referencji.

 

Dlaczego odpylanie przemysłowe jest tak ważne?

Usuwanie zanieczyszczeń z powietrza z pomocą naszych instalacji odpylania zapewnia:

 • ochronę zdrowia pracowników – szkodliwe cząsteczki znajdujące się w pyłach mogą doprowadzić do powstania u pracowników uszkodzeń skóry albo błon śluzowych, a w sytuacji długotrwałego, codziennego przebywania w zapylonych pomieszczeniach – do poważnych chorób płuc (np. pylicy), a nawet do chorób nowotworowych. Dzięki zastosowaniu profesjonalnego systemu odpylania ryzyko narażenia pracowników na kontakt z pyłami zostaje zredukowane niemal do zera, a wymagane normy zostają spełnione. Dodatkowo czyste powietrze w miejscu pracy poprawi samopoczucie pracowników, co przełoży się na ich wyższą wydajność;
 • bezpieczeństwo w miejscu pracy – zapłon dużych ilości zgromadzonego pyłu (czyli tzw. obłoku pyłowego) może doprowadzić do wybuchu. Zagrożenie wybuchem staje się znacznie większe, jeśli w pobliżu znajdują się pracujące maszyny – nawet pojedyncza iskra może doprowadzić do eksplozji. Dlatego tak ważne jest, aby w zakładach, gdzie korzysta się z wielu urządzeń stale odprowadzać pyły. Mówi o tym również dyrektywa Parlamentu Europejskiego ATEX, która odnosi się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej;
 • poprawę stanu środowiska naturalnego – substancje zawarte w nieoczyszczonych pyłach przemysłowych mogą wpływać na klimat, glebę, wodę, a nawet na całe ekosystemy. Dlatego odprowadzane powietrze z hal przemysłowych, musi zostać przefiltrowane przed wypuszczeniem go do atmosfery.

Dzięki zastosowaniu naszych systemów odpylających niemal do zera ograniczamy emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz spełniamy wszystkie niezbędne normy. Unikamy w ten sposób nałożenia na firmę wysokich kar finansowych. Sprawna instalacja odpylania, zwłaszcza w przypadku zakładów ze strefami zagrożenia wybuchem, sprawi także, że ryzyko eksplozji i wiążących się z nią znacznych strat materialnych będzie dużo niższe.

Odpylanie przemysłowe od Bart Sp. z o.o. – szereg korzyści

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • Jesteśmy liderem na rynku odpylania i wentylacji.
 • Zapewniamy obsługę przez doświadczony zespół inżynierów i automatyków, którzy do każdego projektu podchodzą indywidualnie.
 • Współpracujemy z najlepszymi na świecie producentami nowoczesnych urządzeń, dzięki czemu mamy pewność, że zainstalowany system będzie składał się z elementów najwyższej jakości.
 • Do montażu wysyłamy profesjonalne i terminowe zespoły montażowe, dzięki którym rozruch i montaż instalacji przebiegnie szybko i bezproblemowo.
 • Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zapewniamy regularny przegląd elementów instalacji i utrzymanie ruchu.
 • Nasza kompleksowa obsługa sprawia, że nie ma konieczności zlecania poszczególnych zadań oddzielnym firmom, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
 • Mamy biura projektowe w 4 miastach Polski (Sosnowcu, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie), jesteśmy dostępni niezależnie od rejonu Polski, w którym mieści się firma.

Zapraszamy do kontaktu celem zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Po wstępnej rozmowie jeden z naszych doświadczonych inżynierów uda się do Państwa firmy na wizję lokalną. Poza odpylaniem przemysłowym możemy dla Państwa przygotować również systemy wentylacyjne, instalacje centralnego odkurzania, filtracji oraz dopalania gazów, a także systemy transportu pneumatycznego. W każdym przypadku można liczyć na najwyższej jakości,  profesjonalną obsługę. 

KONTAKT

Poznaj nasze rozwiązania i ich skuteczność,
zaproś na wizję lokalną naszego specjalistę

Masz pytanie, zadzwoń, napisz!

bart@bart-vent.pl

+48 600 471 203