SYSTEMY ODPYLANIA

Filtracja gazów

CLEANAir Technologie i Rozwiązania dla czystego powietrza

Rozwiązania dla branży farmaceutycznej, spożywczej, biotechnologicznej, elektronicznej, laboratoryjnej.

Filtracja gazów

Zakres filtracji gazów realizowany przez firmę Bart Sp. z o.o. koncentruje się na projektowaniu i wykonawstwie instalacji opartych na wykorzystaniu środków porowatych w postaci złóż filtracyjnych, różnego rodzaju filtrów węglowych, innych sorbentów wiążących gazy oraz układów dopalania LZO.

Firma Bart Sp. z o.o. współpracuje z szeregiem producentów specjalistycznych urządzeń oraz materiałów, które następnie aplikuje w swoich projektach.

Realizacje obejmują gazy powstające w procesach lakierowania, nakładania powłok (lakiernie, stanowiska zabezpieczeń antykorozyjnych), produkcji tworzyw sztucznych (eliminacja styrenu)oraz inne procesy w wyniku których powstają szkodliwe gazy (przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy).

CLEANAir Kompleksowe Usługi Inżynierskie

CLEANAir INTEGRATOR SYSTEMÓW. ZAUFAJ SPECJALISTOM W DZIEDZINIE ODPYLANIA TECHNOLOGICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA!

CLEANAir EPC: Engineering, Procurement, Construction

CLEANAir
Projektowanie i Engineering

CLEANAir
Montaż, Rozruch i Regulacja

CLEANAir Serwis, Doradztwo
i Szkolenia

KONTAKT

Poznaj nasze rozwiązania i ich skuteczność,
zaproś na wizję lokalną naszego specjalistę