SYSTEMY ODPYLANIA I WENTYLACJI PRZEMYSŁOWEJ

Baza wiedzy

o technologiach czystego powietrza

Artykuły prasowe

BAZA WIEDZY: Rozwiązania i technologie związane z filtrowentylacją pomieszczeń produkcyjnych, hal przemysłowych, laboratoriów, pomieszczeń kontrolowanych pod kątem parametrów powietrza

Przedstawiamy Państwu bazę wiedzy dotyczącą specjalizacji firmy BART Sp. z o.o. w tym informacje związane z obszarem filtrowentylacji. M.in. instalacji odpylających, instalacji centralnego odkurzania...

Firma BART Sp. z o.o. jest liderem w projektowaniu, instalacji oraz serwisie zaawansowanych systemów filtrowentylacyjnych.

W zgromadzonych artykułach  znajdą Państwo informacje na temat kluczowych obszarów działalności firmy, w tym instalacji odpylających, systemów centralnego odkurzania i innych zaawansowanych rozwiązań filtrowentylacyjnych.

Zaawansowane Rozwiązania Filtrowentylacyjne

Firma BART Sp. z o.o. to ekspert w dziedzinie filtrowentylacji, oferujący kompleksowe rozwiązania dla przemysłu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokiej jakości usług, firma BART Sp. z o.o. zdobyła zaufanie wielu klientów i zrealizowała liczne projekty, dostarczając nowoczesne i efektywne systemy odpylania oraz centralnego odkurzania. Jeśli poszukują Państwo niezawodnych rozwiązań filtrowentylacyjnych, BART Sp. z o.o. jest idealnym partnerem do współpracy.

BAZA WIEDZY: Spis artykułów

BART - INSTALACJE ODPYLANIA, ODKURZANIA, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI W PRODUKCJI WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

TECHNIKA I TECHNOLOGIA: Rozwiązania dla branży farmaceutycznej

Odpylanie, odkurzanie, klimatyzacja i wentylacja w produkcji farmaceutyków

Specjaliści z firmy Bart Sp. z o.o. opracowują i wdrażają nowatorskie rozwiązania dla zakładów produkcyjnych, w których niezbędne jest oprócz utrzymania wysokiego stopnia czystości również wdrożenie absolutnej sterylności mikroklimatu pomieszczeń produkcyjnych i badawczych. Dotyczy to branży chemicznej, laboratoryjnej, spożywczej i farmaceutycznej, a w szczególności sektora produkcji leków.

Rozwiązania dla branży farmaceutycznej: Zapobieganie kontaminacji leków

P&B: Artykuł o rozwiązaniach dla przemysłu farmaceutycznego

Sprawne instalacje z zakresu HVAC – ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji – zapobiegają kontaminacji wyrobów leczniczych

Dla firm farmaceutycznych bardzo ważną i uregulowaną prawnie kwestią jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu produktów leczniczych w miejscach ich wytwarzania. Długą listę zabezpieczeń można znaleźć w obowiązujących przepisach prawa farmaceutycznego i dobrej praktyki wytwarzania (GMP). Mimo wysokich wymagań dochodzi nadal do przypadków zanieczyszczeń leków. Stanowi to zagrożenie dla życia pacjentów, ale również naraża na straty producenta, tak finansowe, jak i wizerunkowe. Aby zapobiec m.in. zanieczyszczeniom krzyżowym, jednego produktu leczniczego innym, stosuje się ochronę produktu w miejscu jego wytwarzania poprzez wyznaczenie obszarów czystych, odpowiednie uzdatnianie powietrza i sterowanie jego cyrkulacją oraz stosowanie odzieży ochronnej. Źródłem zanieczyszczeń może być wg. stowarzyszenia ISPE (międzynarodowej organizacji, która zrzesza osoby fizyczne pracujące w szeroko rozumianej branży farmaceutycznej):
 • pomieszanie, którego jedną z przyczyn może być niewłaściwe zaprojektowanie procesu i otoczenia procesu, lub niesprzyjające warunki pracy w zakresie parametrów temperatury, czy wilgotności;
 • pozostałość, która może wystąpić podczas przypadkowego użycia brudnych urządzeń lub wytwarzania w nieumytym pomieszczeniu;
 • transfer mechaniczny  powodujący zanieczyszczenia np. na ubraniach personelu, rękach, butach, przy stosowaniu wspólnych obszarów o niskim stopniu segregacji procesów i urządzeń, występujący w skutek nieodpowiednio zaprojektowanego przepływu odpadów czy też niewłaściwych procedur czyszczenia pomieszczeń;
 • oraz transfer w powietrzu, możliwy ze względu na powstawanie stabilnych aerozoli. Tu przyczyną może być niedostateczna szczelność urządzeń pracujących w nadciśnieniu, przy podciśnieniu w miejscach ekspozycji innego produktu, czy też przenikanie zanieczyszczeń przez ewentualne nieszczelności konstrukcyjne (sufity, ścianki systemowe, miejsca prowadzenia instalacji, np. elektrycznej), zanieczyszczenie kanałów wyciągowych poprzez niedostateczną filtrację i możliwość zawrócenia zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń czystych, a więc niewłaściwie zaprojektowana recyrkulacja, zanieczyszczenie central i/lub kanałów wyciągowych poprzez niewłaściwe postępowanie podczas wymiany zastosowanych filtrów, niewłaściwie zaprojektowana kaskada ciśnień albo też odwrócenie kaskady ciśnień w trakcie planowanego lub awaryjnego wyłączenia systemu HVAC.
Opracowanie koncepcji, projektowanie oraz kompletna instalacja pomieszczeń czystych – pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych

Szczególną uwagę należy zwrócić na wytwórnie produktów leczniczych stosujące substancje czynne o silnym działaniu farmakologicznym, toksycznym czy uczulającym. Przy realizacji inwestycji o takim ryzyku niezbędna jest bliska współpraca projektantów systemów cyrkulacji powietrza do pomieszczeń czystych z inżynierami – na wszystkich podlegających walidacji etapach. W firmie BART ten proces jest ułatwiony ze względu na posiadanie wewnątrz firmy wszystkich odpowiedzialnych komórek. Firma oferuje wykonanie ekspertyz, projektu instalacji z zachowaniem wszelkich wymogów, dobór oraz zakup potrzebnych urządzeń i materiałów, kompletację dostaw, montaż właściwej instalacji, jej rozruch i etapową walidację zgodnie z wymogami GMP. Daje to możliwość kompleksowej obsługi klienta w przypadku wysokich wymagań higienicznych – dotyczących zarówno pojedynczych pomieszczeń, jak i całych ciągów produkcyjnych.

Zakładane standardy sterylności i czystości narzucają przy realizacjach inwestycji w branży farmaceutycznej rozwiązania w postaci: systemowego odpylania i odkurzania podciśnieniowego, systemów transportu pneumatycznego, wentylacji precyzyjnej i klimatyzacji, systemów zabudowy pomieszczeń czystych i systemów śluz dezynfekujących.

Centralne systemy usuwania pyłów i odkurzania niezbędne dla bezpieczeństwa produkcji farmaceutycznej

Podczas prac badawczo-rozwojowych i w trakcie produkcji seryjnej stosowane surowce, dodatki, gotowe produkty stałe i ciekłe muszą być chronione przed zanieczyszczeniami z otoczenia. Z drugiej strony podczas obróbki same są one źródłem szkodliwych oparów czy pylenia. Bardzo ważną kwestię odgrywa tu właściwa filtracja toksycznych aerozoli, które mogłyby narażać zdrowie i życie pracowników. Kolejnym wyzwaniem jest monitorowanie i separowanie zawieszonych w powietrzu cząstek i substancji aktywnych powstałych przy wytwarzaniu tabletek, mieleniu i innej obróbce substratów w miejscu ich powstawania – a więc optymalne odpylanie. Przemysłowe odkurzacze stacjonarne, służące do odkurzania maszyn przetwórczych, są również nieodłączną częścią produkcji farmaceutycznej. Zastosowanie znajdują tu przede wszystkim wysoko wydajne odkurzacze przemysłowe z wysokiej klasy filtrem głównym i filtrem dodatkowym HEPA i/lub ULPA.

Jednak w przypadku całej linii produkcyjnej wymagającej wysokiej sterylności to dopiero precyzyjnie zaprojektowany system centralnego usuwania pyłów – z zamkniętym podciśnieniowym systemem transportu zanieczyszczeń, instalacją przenośników pneumatycznych podłączonych do dwu- lub trzystopniowego centralnego urządzenia filtracyjnego, w obudowach o wysokich standardach bezpieczeństwa – zdecydowanie chroni przed kontaminacją krzyżową oraz podnosi wydajność produkcji.

Odpowiednio dobrane przemysłowe odkurzacze, akcesoria antystatyczne i instalacje towarzyszące z certyfikatem ATEX także gwarantują zabezpieczenie przed wybuchem, który może zaistnieć w związku z obecnością pyłów tworzących sprzyjającą mu atmosferę.

Kanały rurowe odprowadzające zanieczyszczenia z wielu miejsc ich powstawania zbiegać się będą na wysokości pierwszego stopnia filtracji centralnego odpylacza, wyposażonego np. w filtry z wkładami ze spiekanego polietylenu o długiej żywotności. Drugi poziom filtracji zawierać będzie filtr HEPA. W urządzeniach filtracyjnych stosuje się bezpieczną metodę BIBO (Bag-in / Bag-out), która pozwala na usuwanie pyłów oraz wymianę wkładów filtracyjnych bezkontaktowo, a więc bez narażania na skażenie. Pyły umieszczane są w zgrzewanych workach plastikowych dla bezpieczeństwa i wygodnej utylizacji. Oczywiście rozwiązania w zakresie centralnego odpylania i odkurzania proponowane przez firmę BART są zawsze skrojone na miarę i dostosowywane do jednostkowych wymagań, tak procesu, jak i typu pyłów.

Modernizacje instalacji i renowacja urządzeń zwiększa bezpieczeństwo

Odpowiednia konserwacja urządzeń i instalacji jest istotą kontroli bezpieczeństwa. Natomiast okresowa modernizacja rozwiązań produkcyjnych, jak i towarzyszących im rozwiązań z zakresu precyzyjnych systemów cyrkulacji powietrza HVAC) ma wiele dodatkowych korzyści: zredukowany czas przestojów, niższe koszty konserwacji i części zamiennych.

Wentylacja i klimatyzacja precyzyjna pomieszczeń czystych

Proces produkcji wyrobów leczniczych odbywa się na wielu etapach w stabilnym środowisku dzięki wykorzystaniu systemów pomieszczeń czystych. Kontroli podlega wtedy m.in. temperatura, wilgotność, nadciśnienie w pomieszczeniach, ilości cząstek o wielkościach mierzonych w mikrometrach, antystatyczność czy czystość mikrobiologiczna. Stworzenie odpowiednich warunków jest możliwe dzięki precyzyjnemu zarządzaniu wentylacją i kontroli parametrów powietrza nawiewanego i wywiewanego. Instalacje wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej mają utrzymywać odpowiedni mikroklimat pomieszczeń przez 24 godziny i gwarantować bezpieczną pracę urządzeń elektronicznych i maszyn emitujących dużą ilość ciepła, wrażliwych na jego najmniejsze wahania. Do właściwego funkcjonowania wymagają one utrzymania precyzyjnych, stałych wartości temperatur i wilgotności. Zbyt duża wilgotność może doprowadzić do kondensacji pary wodnej na urządzeniach elektronicznych, a z kolei zbyt niska powoduje złą elektrostatykę, która zagraża ich poprawnemu działaniu. Stosuje się wtedy centrale klimatyzacyjne we właściwej konfiguracji parametrów i metod cyrkulacji powietrza. Urządzenia klimatyzacyjne wyposaża się we właściwie dobrane akcesoria i automatykę przemysłową: wentylatory, elektroniczne zawory rozprężne, filtry powietrza, czujniki ognia, dymu, wilgoci. Systemy sterowania podłączone zostają protokołami BMS do scentralizowanych systemów zarządzania. Bardzo ważne jest przeprowadzanie serwisu, systematycznej konserwacji i diagnostyki systemów chłodzenia i klimatyzacji.

Określone warunki wilgotności i temperatury sprzyjają także powstawaniu pożywki do namnażania bakterii i grzybów, mogących zanieczyścić wytwarzane leki, dlatego nieodłącznym elementem czystych pomieszczeń typu cleanroom są również wspominane już filtry o wysokiej (HEPA) i o bardzo wysokiej skuteczności (ULPA), w zależności od charakteru zanieczyszczeń, które należy kontrolować.

Zabezpieczanie pomieszczeń sterylnych systemami kaskady ciśnień

Aby zapobiec mieszaniu się powietrza i przedostawaniu się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń sterylnych lub pomieszczeń pomocniczych, stosowane są systemy kaskady różnicy ciśnień. Pomieszczenia czyste są kwalifikowane w zależności od wymaganej jakości powietrza, a różnica ciśnień pomiędzy pomieszczeniem o wyższej klasie czystości a niższej powinna wynosić pomiędzy 5 a 20 Pa. Minimalne nadciśnienie zapewnia podczas otwierania drzwi brak wymiany powietrza. Wysoko wydajne wentylatory z regulacją przepływu powietrza zapewniają utrzymanie stałego pod- lub nadciśnienia w stosunku do pomieszczeń sąsiednich. Pomiędzy pomieszczeniami znajdują się również śluzy powietrzne, jak i śluzy higieniczne, dezynfekujące miejsca, w których przechodzą ludzie, lub przemieszczenia z produktami. Specjalizujący się w tych rozwiązaniach dział firmy BART wykonał m.in. instalacje do obiektów, które łączą skomplikowanie wynikające z wymogów stawianych pomieszczeniom czystym klas od A do D z równoczesnym uwzględnieniem zasad projektowania instalacji do pomieszczeń z problemami radiacyjnymi.

Kompleksowa obsługa i profesjonalne doradztwo

Branża farmaceutyczna wprowadza szereg wymogów, które obligują projektanta do dogłębnego przeanalizowania technologii, procesów oraz ryzyk. Skomplikowanie instalacji, precyzja wykonania i dobór odpowiednich urządzeń i materiałów najwyższej jakości skutkować ma bowiem jej niezawodnością, bezpieczeństwem pracy operatorów i wysoką produktywnością. Tylko nielicznym przedsiębiorstwom udaje się to zrobić w sposób fachowy i optymalny kosztowo. Do takich firm zalicza się niewątpliwie BART, co potwierdza liczba zrealizowanych projektów w zakresie rozwiązań spełniających higieniczne wymagania GMP oraz dyrektywy ATEX. BART posiada wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół inżynierów, który podejmuje się opracowania, montażu i precyzyjnej regulacji tych skomplikowanych projektów instalacyjnych.

Artykuł ukazał się na łamach wydawnictwa Powder&Bulk wydanie 2 / 2019 – Zapraszamy do obejrzenia całego materiału.

TECHNIKA I TECHNOLOGIA: Instalacje odpylania i odkurzania przemysłowego a odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym

BART - INSTALACJE ODPYLANIA I ODKURZANIA PRZEMYSŁOWEGO

– Branża odpylania i wentylacji przemysłowej ciągle się rozwija – wraz ze zmianą wymagań klientów, metod aplikacji, używanych materiałów i mediów oraz wraz ze wzrostem potrzeb optymalizacji produkcyjnej. Zwiększa się stopień świadomości inwestorów dotyczący konsekwencji przebywania pracowników w zapylonym środowisku pracy. Wiedzą oni, że należy podejmować takie działania prewencyjne, jakie tylko są możliwe. W szczególności dotyczy to sytuacji zakładów produkcyjnych wykorzystujących materiały sypkie, których pyły są niebezpieczne – ze względu na ryzyko zapłonu. Oprócz najwyższych standardów bezpieczeństwa, którymi cechują się instalacje firmy BART, bardzo istotny jest także ich charakter proekologiczny. Nacisk, jaki jest kładziony na skuteczność instalacji odpylania, ich energooszczędność i niską emisję hałasu, pokazuje, że celem jest zminimalizowanie niekorzystnych wpływów na środowisko oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa na najwyższy poziom. – Roman Burgiel, prezes zarządu firmy BART Sp. z o.o.

Rozwiązania dla branży kruszyw: systemy odpylania i wentylacji materiałów sypkich i masowych

BART – ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE ODPYLANIA I WENTYLACJI DLA BRANŻY KRUSZYW

TECHNIKA I TECHNOLOGIA: Instalacja odpylania wibroprasy przy produkcji kostki brukowej

PROCES ODPYLANIA PRZY OBRÓBCE KRUSZYW DROBNYCH I WYPEŁNIACZY

Przemysł budowlany, branża kruszyw mineralnych, kamienia budowlanego, cementu i betonu borykają się z problemami emisji pyłu i pyłu zawieszonego, powstałego podczas mechanicznej obróbki tych materiałów i dalszego ich zastosowania.

Temat dotyczy przygotowania i transportu tych surowców w odpowiedni sposób do procesów produkcyjnych, tak aby zminimalizować proces pylenia. W wielu przypadkach proces ten związany jest także z samą obróbką wyrobów końcowych. Nie inaczej jest przy produkcji elementów dekoracyjnych z betonu czy też z gipsu – takich jak płytki kamieniopodobne i cegłopodobne – w tym podczas produkcji kostki brukowej stosowanej powszechnie w przydomowej architekturze i w ogrodzie.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ I DALSZA OBRÓBKA KOSTKI BRUKOWEJ WYMAGA NIEZBĘDNYCH INWESTYCJI W DZIEDZINIE ODPYLANIA

O produkcji kostki brukowej i innych elementów architektury nawierzchniowej idealnie nadaje się beton, ponieważ jest łatwy w obróbce i formowaniu, tworząc bardzo ciekawą estetykę. Popularnym procesem produkcji kostki brukowej jest obróbka mieszanki betonowej metodą wibroprasowania. Dla zachowania standardów ochrony środowiska oraz podniesienia komfortu pracy i wydajności niezbędne jest zminimalizowanie zapylenia pochodzącego z pyłu betonowego. Mieszankę betonową zagęszcza się z zastosowaniem wypełniaczy do odpowiedniej konsystencji na specjalnych blatach produkcyjnych i stołach wibracyjnych, w obecności stempli i form do ukształtowania ostatecznych elementów.

Największe zapylenie powstaje podczas uderzenia wibroprasy. Pył rozchodzi się na boki. Należy tu zastosować boczne ssawy odciągowe z wysokim poziomem podciśnienia ze względu na ich wysoką skuteczność. Dodatkowo dla umożliwienia bezkolizyjnego dostępu do maszyny w trakcie przeglądów, serwisu czy w celu wymiany stempli i form zastosowany układ ssący powinien być mobilny. Dla lepszej skuteczności odpylania odciągi należy zastosować z dwóch stron, a w przypadku braku miejsca jedną stronę można zaślepić ścianką, np. z pleksi.

DOŚWIADCZENIE I WIEDZA POZWALA ZAOFEROWAĆ ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIA

Specjaliści BART Sp. z o.o. projektowali wiele instalacji do tego typu stanowisk odciągowych. Jeden z projektów dotyczył stanowiska wibroprasy o wydajności 12 000 m3/h. Instalację ssącą połączono rurami gładkimi z blachy ocynkowanej, a dla zapewnienia odpowiednich prędkości transportowych porywanych zanieczyszczeń instalacja została właściwie stopniowana w zakresie średnic przekrojów poprzecznych rurociągu. Na głównej magistrali zainstalowano przepustnicę regulacyjną umożliwiająca właściwe wyregulowanie ilości odciąganego powietrza.

Urządzenie filtracyjne dobrano odpowiednio do filtracji zanieczyszczeń emitowanych w procesach produkcji i wybijania kostki, o wydajności 12 000 m3/h, a mianowicie zastosowano filtr oparty na wkładach workowych lub też – w celu zmniejszenia rozmiaru jednostki filtracyjnej – na wkładach patronowych, wyposażony w efektywny system czyszczenia wkładów filtracyjnych za pomocą przedmuchu zwrotnego sprężonym powietrzem oraz w integralny wentylator z tłumikiem hałasu. Odbiór pyłu zatrzymanego w filtrze odbywa się poprzez lej zsypowy wyposażony w klapę rewizyjną do przygotowanego wcześniej zbiornika o odpowiedniej pojemności lub do big-bagów.

Kostki o nadanym już kształcie trafiają na palecie na stanowisko szczotkowania, w celu oczyszczenia wyrobów z resztek pyłu. Tam mamy kolejny punkt newralgiczny, jeżeli chodzi o pylenie. Zastosowano więc ssawę z króćcami przyłączeniowymi na szczotce.

Wypełniacze funkcyjne wpływają na uzyskaną barwę, powierzchnię, kształt. Dodatkowo, dla nadania indywidualnych cech wizualnych, stosuje się różnorodne zabiegi uszlachetniające, takie jak np. młotkowanie, śrutowanie, szczotkowanie, płukanie czy obijanie. Technologia śrutowo-szczotkowa, nadająca efekt charakterystycznej porowatości, należy do najnowocześniejszych w obróbce betonowych kostek brukowych. Te procesy wzmacniają efekt wizualny, ale także powodują wzmożony proces pylenia technologicznego.

BART – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI: OD PROJEKTU, POPRZEZ MONTAŻ, ROZRUCH, AŻ PO SERWIS

BART Sp. z o.o. posiada własne biura projektowe i handlowe w Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku oraz wyspecjalizowaną jednostkę odpowiedzialną za montaż, uruchomienie oraz serwis wykonywanych instalacji. Firma od prawie 20 lat oferuje kompleksową obsługę inwestycji związanych m.in. z odpylaniem procesowym i stanowiskowym, wentylacją przemysłową, odkurzaniem centralnym, odpylaniem spalin, transportem pneumatycznym, dopalaniem gazów i lotnych związków organicznych dla wielu branż przemysłowych, i to z zabezpieczeniem ATEX. Przykłady realizacji i szczegóły rozwiązań dla branży budowlanej czy np. branży kruszyw znaleźć można na stronie www.bart-vent.pl.

BART – rozwiązania dla branży tworzyw sztucznych i gumy

TWORZYWA SZTUCZNE I KOMPOZYTY

Dla zachowania zdrowego środowiska pracy niezbędna jest filtracja pyłów powstających przy przygotowywaniu surowców, na etapie dostarczania ich do linii produkcyjnej, mieszania, a następnie procesów obróbki i sezonowania półproduktów i wyrobów gotowych. Instalacje odpylania są wymagane zarówno jako metoda kontrolowania jakości powietrza wewnątrz hali produkcyjnej i element systemu jakości produktu, jak i sposób odzyskiwania materiału.

Doświadczenia specjalistów firmy BART Sp. z o.o. pozwalają na właściwy dobór technologii instalacji odpylania powietrza przy produkcji tworzyw sztucznych i gumy. Odwołując się do wielu projektów wykonanych dla czołowych producentów opon, są oni gotowi zarekomendować niezbędne rozwiązania dla indywidualnych potrzeb w zakresie filtracji przemysłowej.

Filtracja pyłów chemicznych przy transporcie i mieszaniu surowców

Proces przygotowania komponentów do produkcji opon odbywa się w środowisku zapylenia, pochodzącego od różnorodnych surowców, takich jak chociażby siarka, lowinox, żywica, kwas stearynowy, sadza i inne pylące substancje chemiczne. Instalacja filtracyjna odciągać powinna pyły z urządzeń transportujących chemikalia, jak i z maszyn służących do mieszania związków chemicznych. Bezpieczną instalację w zgodzie ze standardem ATEX możemy zabezpieczyć za pomocą paneli dekompresyjnych, instalacji gaszenia iskier, bariery HRD, klap jednokierunkowych, pneumatycznych zasuw odcinających. Instalacja powinna być wyposażona w: automatyczne układ gaszenia filtrów, czujniki temperatury w lejach, czujniki poziomu pyłu w lejach, czujniki obrotów w zaworach celkowych, czujniki oblodzenia na panelach dekompresyjnych wraz z kablem grzejnym i termistor na silniku wentylatora. Pracą instalacji steruje przetwornik częstotliwości współpracujący z czujnikiem podciśnienia zamontowanym na kolektorze zbiorczym. W jednym z ukończonych projektów do filtracji pyłów wybuchowych i kleistych oraz sadzy, powstających przy przygotowywaniu komponentów używanych do produkcji opon, zainstalowano dziewięć filtrów o wydajności od 900 do 40 000 m3/h.

Instalacja centralnego odkurzania wybuchowych pyłów gumy i sadzy w wykonaniu zgodnym z ATEX

Przy procesie przygotowywania komponentów do produkcji opon można wykorzystać także instalacje centralnego odkurzania pyłów wybuchowych. W prowadzonym projekcie pył wybuchowy kategorii St1 i St2 pochodził z ponad 100 różnych składników, dla których zainstalowano aż sześć instalacji centralnego odkurzania zabezpieczonych przed skutkami wybuchu zgodnie z ATEX.

Instalacja zintegrowanych filtrów nasilosowych

Dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy oraz właściwej wentylacji hali produkcyjnej w procesie produkcji gumy w mikserach sadzowych należy zastosować instalację odpylania składającą się z filtrów w wykonaniu przeciwwybuchowym, wyposażonych w deflektory oraz leje z przenośnikami ślimakowymi. Praca instalacji może być jest kierowana za pomocą systemu bay-pass w celu odzyskiwania sadzy do dalszych procesów technologicznych.

Instalacja tego rodzaju u jednego z czołowych producentów opon składała się z dwóch urządzeń filtracyjnych o wydajności odpylania wynoszącej 45 000 m3/h, zabezpieczonych przez: instalację gaszenia iskier z zestawem podnoszenia ciśnienia, klapy przeciwzwrotne, czujniki przerwania worków i czujniki przerwania paneli eksplozyjnych. Ponadto instalacja główna wyposażona została w: instalację sprężonego powietrza do czyszczenia worków filtracyjnych, klapy odcinające, przepustnice regulacyjne oraz szafę sterowniczą, pozwalającą na łatwą obsługę instalacji. Dodatkowo zamontowano system odprowadzenia ciepła z linii technologicznej o wydajności wentylacji 27 000m3/h. Podobną instalację można przygotować dla procesu odpylania silosów służących do magazynowania substratów do produkcji opon samochodowych. W trakcie wykonywania instalacji dla jednego z liderów branży zainstalowano osiem sztuk filtrów w wersji nasilosowej, wyposażonych w integralne wentylatory. Wyrzut oczyszczonego powietrza połączono w jeden kolektor zbiorczy i wyprowadzono ponad dach budynku. Wydajność tej instalacji wynosi około 20 000 m3/h.

BART – kompleksowa obsługa inwestycji: od projektu, poprzez montaż, rozruch, aż po serwis

BART Sp. z o.o. posiada własne biura projektowe i handlowe w Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku oraz wyspecjalizowaną jednostkę odpowiedzialną za montaż, uruchomienie oraz serwis wykonywanych instalacji. Firma oferuje od prawie 20 lat kompleksową obsługę inwestycji związanych m.in. z odpylaniem procesowym i stanowiskowym, wentylacją przemysłową, odkurzaniem centralnym, odpylaniem spalin, transportem pneumatycznym, dopalaniem gazów i lotnych związków organicznych, w wersji z zabezpieczeniem ATEX przed skutkami wybuchu dla wielu branży przemysłowych. Przykłady realizacji i szczegóły rozwiązań dla branży tworzyw sztucznych i gumy znaleźć można na stronie www.bart-vent.pl.

Artykuł ukazał się na łamach magazynu Powder&Bulk nr 4/2018.

Nowe modele urządzeń filtracyjnych marki BART

BART Sp. z o.o. proponuje rozwiązania skrojone na miarę indywidualnych potrzeb klientów. Dlatego, mając na uwadze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie eliminowania zagrożeń w miejscu pracy, odpylania i wentylacji, zaprezentował – obok produktów standardowych – dwa nowe modele urządzeń filtracyjnych z wkładami workowymi BART BFC w wersji zgodnej z dyrektywą ATEX, przystosowane do separacji mieszanin pyłowych tworzących atmosferę wybuchową, oraz nowy model urządzenia filtracyjnego BART CFC 4-90 z wkładami nabojowymi dla różnych wydajności i do wielu zastosowań.

Kadra inżynierska z firmy BART opracowała jednostkę filtracyjną do pyłów pochodzących z procesów produkcyjnych, z automatycznym oczyszczaniem wkładów filtracyjnych, mogącą znaleźć zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. Urządzenia filtracyjne z serii BART BFC oraz BART CFC przeznaczone są do separacji suchych zanieczyszczeń pyłowych w instalacjach odpylania lub odkurzania. Modele BART CFC i BFC mogą stanowić część wyposażenia linii produkcyjnej lub pracować jako samodzielne odpylacze zanieczyszczonego powietrza, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Urządzenia tych serii zastosowano już w zakładach ciepłowniczych i koksowniach. Były one używane też do odpylania rozbudowanych stanowisk spawalniczych i stanowisk cięcia metalu. Jednostka filtracyjna BART BFC wykonana w wersji specjalnej BFC Ex może być zastosowana do separacji mieszanin pyłów klasy St1 podgrupy IIIA lub IIIB, tworzących atmosferę wybuchową, zgodnie z wymogami Dyrektywy 2014/34/UE – ATEX. Po spełnieniu warunków opisanych w instrukcji montażu urządzenie filtracyjne dostosowane jest do pracy w strefie 22.

Artykuł ukazał się na łamach magazynu Powder&Bulk nr 3/2018.

Instalacja odpylająca do procesów topienia aluminium

Specjaliści od wentylacji i odpylania z firmy BART Sp. z o.o. zrealizowali i wdrożyli kolejny projekt – instalację odpylania zanieczyszczeń powstających w piecach wiórowych i topialnych w wydziale wytopu aluminium w zakładzie wytwarzającym felgi do samochodów osobowych i użytkowych.

Produkcja tych najnowocześniejszych na świecie felg rozpoczyna się procesem topienia sztab  aluminium i wiórów aluminiowych zwracanych do procesu technologicznego w temperaturze 720–780°C oraz ich rafinacją. Stopione aluminium trafia następnie do kilkudziesięciu maszyn odlewniczych.

Zlecenie obejmowało zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji odciągowej do trzech pieców wiórowych, czterech pieców topialnych i czterech kadzi rafinacyjnych. Oprócz kluczowego rozwiązania z wykorzystaniem urządzeń filtrowentylacyjnych o łącznej wydajności 40 000 m3/h zamontowano także instalację odzysku ciepła i instalację nawiewną kierującą powietrze do wnętrza hali topialni.

Artykuł ukazał się na łamach magazynu Powder&Bulk nr 2/2018.

Wysoce wydajna instalacja odpylania niewybuchowych pyłów ceramicznych

Firma BART Sp. z o.o. podjeła nowe wyzwanie w branży ceramiki budowlanej i realizuje projekt niskoemisyjnej produkcji przy okazji rozbudowy zakładu płytek gresowych i klinkierowych jednego z kluczowych producentów w Polsce.

Projektanci, inżynierowie procesu i własne ekipy montażowe tej działającej kompleksowo firmy uzbrajają linie produkcyjne w wysoce skuteczne instalacje odpylania pyłów ceramicznych na sucho i na mokro (w wypadku linii szlifierskich) o łącznej wydajności ponad 120 000 m3/h. Zakrojona na dużą skalę inwestycja obejmuje także proces transportu pyłu klinkierowego spod filtrów do silosu – o wydajności 5 t/h.

Kluczowym elementem układu są przemysłowe filtry workowe o łącznej powierzchni wynoszącej ok. 1700 m2, z ciągłym systemem oczyszczania wkładów filtracyjnych, pozwalające na optymalizację procesów produkcji i odbioru pyłu z linii technologicznych.

Ciągi wentylacyjne, które zostały zabezpieczone dźwiękochłonnymi obudowami, umożliwiły skuteczne wytłumienie hałasu, co po redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowi kolejny bardzo istotny aspekt środowiskowy tego typu rozwiązań w branży ceramiki budowlanej.

Artykuł ukazał się na łamach magazynu Powder&Bulk nr 1/2018 http://www.powderandbulk.pl/pl-PL/wysoce_wydajna_instalacja_odpylania_niewybuchowych_pylow_ceramicznych.html

Znaczenie układów odpylania w technologii produkcji spożywczej

Branżę spożywczą, podobnie jak farmaceutyczną, cechują bardzo wysokie wymagania dotyczące czystości w całej przestrzeni produkcyjnej. Dotyczy to zarówno czystości podłóg, stanowisk pracy, miejsc przesypywania materiałów sypkich, mieszania ich oraz konfekcjonowania, jak i czystości powietrza, jakie w tej przestrzeni występuje.

Część tych problemów rozwiązuje skuteczna wentylacja ogólna, która dla tych zakładów jest wykonywana w znacznie wyższym standardzie niż np. w branżach metalowych. Równocześnie jednak nie jest możliwe zapanowanie nad całością bez pewnego współdziałania paru kluczowych dla czystości i higieny elementów.

Grupę instalacji najważniejszych tworzą instalacje wentylacji ogólnej z kontrolą parametrów temperatury oraz wilgotności. Instalacje te powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby również uwzględnić obszary bardziej czyste, w których panuje nadciśnienie uniemożliwiające dostanie się powietrza o niższym standardzie z pomieszczeń sąsiadujących. Jeżeli taki system jest wymagany, to mówimy o tzw. pomieszczeniach czystych wg klas ISO 1–9 lub GMP od A do D (klasyfikacja stosowana w branży farmaceutycznej). Następną ważną grupą są instalacje odpylania procesowego oraz odkurzania. Obie te instalacje należy traktować jako współpracujące, które powinny występować razem. Pewnym uproszczeniem w podejściu do sprawy jest rozwiązywanie problemu pyłu zalegającego na podłodze za pomocą odkurzaczy przejezdnych. Jest to rozwiązanie o znacznie niższej skuteczności niż zorganizowanie procesu odkurzania w oparciu o instalacje stacjonarne z rozciągniętą siecią podłączeń na całej przestrzeni wymagającej tej operacji, ale również jest ono stosowane w celu obniżenia kosztów samej instalacji.

Instalacją najistotniejszą w tej grupie jest jednak dobrze zaprojektowana oraz wyregulowana instalacja odpylania, rozwiązująca problem niedostawania się pyłów technologicznych do przestrzeni pomieszczeń. Stosowanie ssawek, dobrze zaprojektowanych pod względem kształtu oraz wydajności (widma zasysania), ma na celu ograniczenie pylenia z najbardziej pylących operacji, usunięcie pyłów do odpowiednio dobranego filtra, który powinien być wykonany w wersji ATEX (zabezpieczony przed wybuchem), a następnie najczęściej ich utylizację i przekazanie do produkcji nawozów sztucznych, karm zwierzęcych lub podobnych zastosowań.

Obecnie firmy z branży spożywczej są coraz bardziej świadome znaczenia tych instalacji oraz konieczności organizowania ich zamontowania w sposób całościowy, co w efekcie powoduje optymalizację zarówno kosztową, jak i funkcjonalną całej inwestycji.

Firma BART ze swoim rozbudowanym działem projektowym wykonała już wiele takich kompleksowych instalacji w różnych przedsiębiorstwach z branży spożywczej, m.in. w cukrowniach, zakładach produkcji przypraw, słodyczy, a także w firmach o podobnym charakterze produkcji, np. w zakładach wytwarzających karmę dla zwierząt czy środki farmaceutyczne.

Artykuł ukazał się na łamach magazynu Powder&Bulk nr 4/2017 http://www.powderandbulk.pl/pl-PL/znaczenie_ukladow_odpylania_w_technologii_produkcji_spozywczej.html

Odpylanie i centralne odkurzanie w przemyśle energetycznym

Firma BART Sp. z o.o. poprzez swoje biura w Sosnowcu, Wrocławiu, Warszawie oraz Gdańsku wykonała dla zakładów z branży energetycznej wiele instalacji odpylania i centralnego odkurzania na układach zasilania bloków energetycznych paliwem, w tym węglem kamiennym, węglem brunatnym i biomasą.

Zarówno układy odpylania, czyli wyłapywania pyłów zawieszonych w powietrzu, jak i układy centralnego odkurzania, które pozwalają na usunięcie zapylenia z powierzchni płaskich, instalacji rurowych, tras kablowych oraz urządzeń, powodują znaczną poprawę bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie zapylenia w tych przestrzeniach, a tym samym zminimalizowanie zagrożenia wybuchowego. Firma BART miała możliwość zaprojektowania i wykonania instalacji dla wielu elektrowni wchodzących w skład największych polskich koncernów energetycznych, m.in. dla grupy PGE, Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Dolna Odra, Elektrowni Opole, Elektrowni Turów, Elektrowni Jaworzno (Tauron), Veolia Energia Łódź, Elektrowni Kozienice – Enea oraz wielu innych przedsiębiorstw z grupy energetyki zawodowej i miejskich zakładów ciepłowniczych.

Instalacje odpylania oraz odkurzania przemysłowego stały się standardowym wyposażeniem nowo budowanych bloków energetycznych, dla których projektuje się je jako część technologii. Podkreślić należy, że oprócz najwyższych standardów bezpieczeństwa, jakimi cechują się instalacje firmy BART, bardzo istotny jest także ich charakter proekologiczny. Nacisk, jaki jest kładziony na skuteczność instalacji odpylania, ich energooszczędność i niską emisję hałasu, pokazuje, że współczesna polska energetyka idzie w kierunku zminimalizowania niekorzystnych wpływów na środowisko oraz podniesienia standardów bezpieczeństwa na najwyższy poziom.

Artykuł ukazał się na łamach magazynu Powder&Bulk nr 3/2017 http://www.powderandbulk.pl/pl-PL/odpylanie_i_centralne_odkurzanie_w_przemysle_energetycznym.html

Instalacja odpylania pyłów kompozytowych oraz odciągi oparów

Do grona zadowolonych klientów firmy BART dołączył kolejny globalny producent materiałów kompozytowych, dla którego w zakładzie produkcji żelkotów wykonała ona instalacje odciągu oparów i odpylania na stanowiskach pracy w nowej hali produkcyjnej.

Ponadto w pomieszczeniu przygotowania pigmentów została wykonana instalacja odciągu oparów styrenu. Całości dopełniły: instalacja odciągu oparów w laboratorium oraz klimatyzacja pomieszczenia sterowni.

Zainstalowane wydajności to: 2000 m³/h dla odpylania oraz 11 000 m³/h dla odciągów oparów. Tak jak w zdecydowanej większości projektów wykonanych przez firmę BART, tak i tym razem zakres prac był kompleksowy i obejmował opracowanie koncepcji, sporządzenie dokumentacji projektowej, dostawę urządzeń, a także montaż instalacji. Przeprowadzone badania potwierdziły w miejscach wykonania instalacji spełnienie wymogów dotyczących NDS-ów gazowych i pyłowych.

Artykuł ukazał się na łamach magazynu Powder&Bulk nr 3/2017 http://www.powderandbulk.pl/pl-PL/instalacja_odpylania_pylow_kompozytowych_oraz_odciagi_oparow.html

Instalacje odpylania pyłów mineralnych

W 2016 r. firma BART zrealizowała kilka projektów związanych z wykonaniem instalacji odpylania pyłów mineralnych. Projekty te były realizowane dla czołowych producentów z branży ceramiki sanitarnej, ceramiki architektonicznej oraz ceramiki technicznej.

Jednym z przykładów są instalacje odpylania pyłów mineralnych wykonane dla renomowanego producenta płytek gresowych, ceramicznych i klinkierowych. Są to instalacje technologicznego odpylania pyłów z linii produkcji płytek. Zostały one oparte na filtrach workowych o wydajności 50 000 m³/h i 40 000 m³/h. Urządzenia opylające obsługują głównie przenośniki i silosy. Zastosowano w nich filtry workowe oczyszczane impulsami sprężonego powietrza. Filtr wyposażono na spodzie w zawór obrotowy, pozwalający na ciągłe usuwanie pyłów z filtra w trakcie jego pracy.

Instalacje firmy BART pracują już od wielu lat w tym obszarze zastosowań i cechuje je właściwy dobór urządzeń oraz poprawnie wykonane projektowanie pod względem rozwiązań ssaw odciągowych i prędkości w rurociągach.

Artykuł ukazał się na łamach magazynu Powder&Bulk nr 2/2017 http://www.powderandbulk.pl/pl-PL/instalacje_odpylania_pylow_mineralnych.html

Instalacja transportu pneumatycznego pyłów poprocesowych

Pod koniec grudnia 2016 r. firma BART ukończyła i uruchomiła instalację transportu pneumatycznego pyłów poprocesowych oraz zmodernizowała istniejącą instalację centralnego odkurzania. Projekt został zrealizowany dla znanego koncernu z branży chemicznej.

Zakres prac obejmował:

 • dostarczenie nowej jednostki centralnego odkurzania, do której podłączono istniejącą instalację odkurzania pomieszczeń produkcyjnych i technicznych oraz pomieszczeń naważalni;
 • wykonanie nowej instalacji rurowej, transportującej pył z dziewięciu odpylaczy do istniejącej jednostki filtracyjnej;
 • wymianę istniejącej dmuchawy na nową pompę Rootsa;
 • wykorzystanie istniejącego odkurzacza jako jednostki rezerwowej do odkurzania pomieszczeń naważalni;
 • modernizację sześciu odpylaczy – w celu dostosowania ich do włączenia w układ transportu pyłu.

Charakterystyka rozwiązania:

 • rodzaj pyłu:  pył organiczny;
 • klasa wybuchowości pyłu: St3 (Kst = 350 bar × m/s);
 • wykonanie instalacji: ATEX.

Prace zostały zrealizowane na podstawie autorskiego projektu wykonawczego, wykonanego przez własne biuro projektowe firmy BART.

Bart wykonuje instalacje związane z odpylaniem procesowym, odkurzaniem przemysłowym oraz inne instalacje towarzyszące technologiom stosowanym przez klientów. Wśród nich są również instalacje transportu nad- i podciśnieniowego, które w wygodny sposób rozwiązują problem odbioru pyłu spod jednostek filtracyjnych i transportują go do miejsc gromadzenia.

Artykuł ukazał się na łamach magazynu Powder&Bulk nr 1/2017 http://www.powderandbulk.pl/pl-PL/instalacja_transportu_pneumatycznego_pylow_poprocesowych.html

Firma BART oddaje do eksploatacji następne instalacje w Elektrowni Turów

Firma BART z końcem marca 2016 r. komisyjnie przekazała do eksploatacji kolejną, drugą instalację odpylania pomieszczeń nawęglania oraz też już drugą instalację odkurzania centralnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów.

Przekazane układy odpylania obejmują pomieszczenia nawęglania bloków nr 5 i 6, a oddane instalacje odkurzania centralnego – pomieszczenia nawęglania bloków nr 1, 2, 5 i 6. Jak zapewnia kierownictwo budowy firmy BART, w ciągu najbliższego miesiąca zostanie przekazany do eksploatacji również układ odpylania bloku nr 2, co stanowić będzie półmetek tej niezwykle złożonej inwestycji.

Jak poinformował nas Łukasz Skibicki, kierownik kontraktu firmy BART, czynności montażowe mimo licznych komplikacji związanych z lokalizacją układów i wykonywaniem ich w czasie pracy elektrowni przebiegają zgodnie z harmonogramem, a licznie napotykane problemy są na bieżąco rozwiązywane przez inżynierów i projektantów w ścisłej współpracy ze specjalistami Elektrowni Turów.

Prowadzenie czynności montażowych w pomieszczeniach nawęglania podczas tzw. ruchu energetycznego związane jest z koniecznością pracy w warunkach znacznego zapylenia, co jest jednym z największych utrudnień. Kolejnym problemem jest transport materiałów i urządzeń do miejsca montażu odbywający się przy użyciu luków transportowych wyposażonych w linociągi.

Stopień skomplikowania i złożoność zabudowywanych systemów instalacji odpylania oraz odkurzania wymusza na zespole projektowo-realizacyjnym firmy BART ciągłą, kreatywną pracę nad projektem. Zakończenie procesu montażu, będącego wyzwaniem dla ekip budowlanych tej firmy, to początek pracy zespołu uruchomieniowo-regulacyjnego. Przygotowanie instalacji do ruchu próbnego wymaga około miesiąca wielogodzinnych prac zespołu inżynierów i automatyków, w szczególności w związku z bardzo rozbudowanym charakterem układów automatyki i sterowania. Co ważne, monitorowanie systemu połączone jest z wizualizacją wszelkich stanów i parametrów instalacji. Do wszystkich elementów układu jest pełny dostęp w dyspozytorni elektrowni. To tam można je kontrolować i wysterowywać.

Artykuł ukazał się na łamach magazynu Powder&Bulk 2016 http://www.powderandbulk.pl/pl-PL/firma_bart_oddaje_do_eksploatacji_nastepne_instalacje_w_elektrowni_turow.html

Odkurzanie, bezpieczeństwo wybuchowe, sterylne odpylanie

Firma Bart, wykonująca kompleksowo systemy odpylania przemysłowego, odkurzania oraz wentylacji przemysłowej, jest autorem wielu nowatorskich koncepcji i projektów oraz ich wykonawcą. Dzięki licznym realizacjom zarówno w kraju, jaki i za granicą zdobyła ona uznanie swoich klientów, a co najistotniejsze – szerokie doświadczenie w wielu branżach przemysłu.

Jednym z realizowanych aktualnie projektów firmy jest rozwinięta instalacja odkurzania w branży farmaceutycznej. Bart opracował koncepcję, wykonał projekt, a obecnie – montuje całość. Nowatorskie w tej realizacji jest wykonanie automatycznego odbioru pyłu z układu odpylaczy (filtrów przemysłowych) za pomocą instalacji podciśnieniowej. Zestaw czterech filtrów został w tym przypadku podłączony do instalacji podciśnieniowej w układzie szeregowym. Lej każdego z filtrów jest wyposażony w podajnik celkowy, za pomocą którego pył z filtra jest w sposób cykliczny wysypywany na zewnątrz do znajdującego się poniżej zbiornika. Aby instalacja podciśnieniowa nie musiała być zbyt duża, została przyjęta sekwencyjna metoda opróżniania filtrów. Polega ona na tym, że w danej chwili tylko jedna z celek jest uruchomiona, a pył wysypywany jest do pojemnika poniżej filtra, skąd jest transportowany do filtra instalacji podciśnieniowej i dalej opróżniany do big bagu. Bart realizuje również zadania, które polegają na przygotowaniu dokumentacji projektowej dostosowującej posiadane przez inwestorów filtry instalowane przed wejściem w życie dyrektywy ATEX. Dla tych urządzeń przeprowadza się analizę ich konstrukcji, wyposażenia i stwierdza się, czy dane urządzenie może być stosowane do aplikacji, w której pracuje, czy wymaga zmian i przeróbek, czy też musi zostać zastąpione nowym urządzeniem spełniającym obowiązujące wymagania. Często takie podejście w znaczący sposób optymalizuje koszty i wymagane prace dostosowawcze, a jednocześnie doprowadza do zgodności z przepisami. Równocześnie, co jest najbardziej istotne, zabezpiecza technologię pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego.

Następną realizacją dla tej branży jest instalacja odpylania z zastosowaniem filtra wykonanego w wersji BIBO (bag in bag out). Założenie BIBO polega na tym, że wymiana wkładów filtracyjnych wykonywana jest w pełni sterylny sposób, czyli taki, że wymieniany wkład jest usuwany bez kontaktu z obsługującą go osobą. Proces ten realizowany jest dzięki zastosowaniu specjalnych rękawów foliowych, do których bezpośrednio usuwany jest wkład filtracyjny. Branża farmaceutyczna wprowadza szereg wymogów, które obligują projektanta do dogłębnego przeanalizowania technologii, procesów oraz ryzyk. Tylko nielicznym przedsiębiorstwom udaje się to zrobić w sposób fachowy, bezpieczny i optymalny kosztowo. Do takich firm zalicza się niewątpliwie firma Bart, co potwierdza liczba zrealizowanych projektów w zakresie rozwiązań spełniających wymagania nie tylko dyrektywy ATEX, ale również wytycznych dotyczących higieny.

Artykuł ukazał się na łamach magazynu Powder&Bulk nr 4/2016 http://www.powderandbulk.pl/pl-PL/odkurzanie_bezpieczenstwo_wybuchowe_sterylne_odpylanie.html

Instalacje odzysku ciepła odpadowego w zakładach branży AGD

Zwiększający się z roku na rok popyt na artykuły gospodarstwa domowego wymusza na światowych koncernach z branży AGD rozbudowę zakładów. Jednym z wielu aspektów branych pod uwagę podczas projektowania nowych zakładów i udoskonalania istniejących linii produkcyjnych jest maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania półproduktu oraz zminimalizowanie ingerencji zakładu w środowisko naturalne.

W Polsce, a szczególnie na Dolnym Śląsku, swoją lokalizację znalazły prawie wszystkie czołowe marki z sektora AGD.

W połowie 2015 r. firma BART otrzymała zlecenie na projekt i wykonanie instalacji odzysku ciepła odpadowego z dopalacza lotnych związków organicznych (LZO) pochodzących z lakierni. Po wnikliwej analizie technologii, z którą instalacja odzysku ciepła miała współpracować, w listopadzie 2015 r. zakończono etap projektowy i przystąpiono do realizacji zadania, aby w lutym 2016 r. dokonać rozruchu instalacji. W założeniach projektowych przewidziano odzysk ciepła na poziomie 200 kW, a po uruchomieniu i regulacji parametrów przez pracowników firmy BART osiągnięto odzysk sięgający 220 kW. Wdrożenie projektu pozwoliło na całkowite wyłączenie kotła gazowego, co znacznie obniżyło koszty produkcji oraz pozytywnie wpłynęło na środowisko naturalne.Sercem układu jest wymiennik (ekonomizer) typu spaliny–woda. Za pomocą pomp i zaworów ciepło skumulowane w podgrzanej wodzie dystrybuowane jest do instalacji przemysłowej.

Ważnym aspektem w czasie budowy tego typu instalacji jest odpowiednie zabezpieczenie układu przed przegrzaniem nośnika energii. Realizuje się to poprzez zabudowę tzw. bypassów na emitorach, przygotowanie elastycznej regulacji mocy instalacji oraz dopasowanie parametrów pracy do zapotrzebowania linii produkcyjnych w energie cieplną. Co ważne, szacowany czas zwrotu kosztów tego typu inwestycji wykonanej przez firmę BART wynosi z reguły 28 miesięcy.

BART, wykorzystując nabytą w ciągu wielu lat działalności wiedzę połączoną z doświadczeniem, realizuje najbardziej skomplikowane i zaawansowane technologicznie rozwiązania, co pozwala na długoletnią, bezawaryjną pracę projektowanych i wykonywanych instalacji. Ponadto ekipy serwisowe tej firmy zapewniają najwyższej jakości opiekę nad wszystkimi zrealizowanymi projektami.

Artykuł ukazał się na łamach magazynu Powder&Bulk nr 3/2016. http://www.powderandbulk.pl/pl-PL/instalacje_odzysku_ciepla_odpadowego_w_zakladach_branzy_agd.html

Odpylanie i transport pneumatyczny podczas cięcia pianki poliestrowej w procesie produkcji okien

W trakcie produkcji ram okiennych, podczas cięcia pianki poliestrowej są poddawane procesom cięcia na specjalnym przyrządzie, gdzie ze względu na powstające zanieczyszczenia oraz konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, niezbędne jest zastosowanie instalacji odciągowych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniższym artykułem, przedstawiający realizację instalacji odpylania i transportu pneumatycznego podczas cięcia w procesie produkcji okien.

>> Kliknij poniżej http://www.powderandbulk.pl/pl-PL/odpylanie_i_transport_pneumatyczny_podczas_ciecia_pianki_poliestrowej_w_procesie_produkcji_okien.html

Dotacje na instalacje służące poprawie bezpieczeństwa pracy

W magazynie Powder&Bulk ukazał się krótki artykuł na temat dotacji na instalacje służące poprawie bezpieczeństwa w pracy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem

Jak redukować zagrożenia wybuchowe

W magazynie Biomasa ukazał się artykuł na temat naszych instalacji odpylania stosowanych do redukcji zagrożenia wybuchowego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem 

Dotacje na instalacje służące poprawie bezpieczeństwa pracy w branży spożywczej

BART montuje instalację w Szczecinie

W magazynie „Powder & Bulk” ukazał się artykuł prasowy na temat realizowanej przez nas instalacji odpylania i wentylacji w hali budowanej na wyspie Ostrów Brdowski w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem: BART montuje instalację w Szczecinie.

Instalacja odpylania i wentylacji w procesie produkcji akumulatorów

W magazynie „Powder & Bulk” ukazał się artykuł prasowy na temat zrealizowanej przez nas instalacji odpylania i wentylacji w zakładzie produkującym akumulatory z systemem start-stop.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem.

Zapotrzebowanie na profesjonalne instalacje wentylacji i odpylania rośnie wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Działalność produkcyjna wiąże się często z emisją zanieczyszczeń, które wpływają na zdrowie pracowników oraz mają ujemne oddziaływanie na proces technologiczny. Taki problem powstał w firmie produkującej akumulatory do samochodów z systemem start–stop. Do rozwiązania problemu zanieczyszczeń zaproszona została firma Bart Sp. z o.o., która kompleksowo opracowała i wykonała instalację odpylania oraz wentylacji technologicznej w pomieszczeniach produkcyjnych.

Od 2012 r. emisja CO2 w nowo rejestrowanych samochodach osobowych nie może przekroczyć 130 g CO2/km. Normy emisji CO2, będą systematycznie zaostrzane do poziomu 95g CO2/km w 2020 r. W związku z tym rosła będzie ilość nowych samochodów wyposażonych w system start–stop, pozwalający na oszczędność paliwa oraz zmniejszenie emisji CO2 nawet o 10%. Dynamiczny rozwój rynku samochodów w Europie, spowoduje, że w 2015 r. 100% nowych samochodów będzie wyposażonych w system start–stop.

System start–stop działa w momencie zatrzymania samochodu przez kierowcę (np. w ruchu ulicznym na skrzyżowaniu) oraz przełączenia na bieg jałowy („wrzucenia luzu”). System wyłącza wtedy silnik i jedynym źródłem zasilania urządzeń samochodu (światła, ogrzewanie, radioodbiornik, klimatyzacja) staje się akumulator. W zastosowanej technologii systemu start–stop istnieje potrzeba specjalnego alternatora i akumulatora odpornego na dużą ilość cykli rozruchu. Zwykły akumulator bardzo szybko traci swoją żywotność, system start–stop zaś charakteryzuje się dużo większą liczbą cykli rozruchu silnika (częste wyłączanie oraz start silnika) oraz zapotrzebowaniem odbiorników prądu (radio, światła, klimatyzacja) na energię przy wyłączonym silniku. Stąd konwencjonalne akumulatory mogą nie spełniać wymagań systemu start–stop, ponieważ praca silnika wyposażonego w ten system prowadzi do „większej głębokości” rozładowania akumulatora.

Specjalne akumulatory, odporne na dużą liczbę cykli rozładowania, przeznaczone do aut z systemem start–stop, możemy podzielić na dwie kategorie: akumulatory do aut z podstawową funkcją start–stop, bez funkcji odzyskiwania energii z siły hamowania – akumulatory EFB (Enhanced Flooded Battery); akumulatory do aut z funkcją odzyskiwania energii z siły hamowania (tzw. rekuperacja*) – akumulatory AGM (Absorbent Glass Mat / technologia wiązania elektrolitu w macie szklanej).

Produkcja akumulatorów, w których głównym komponentem jest ołów, wiąże się z zagrożeniem utraty zdrowia pracowników. W związku z tym linie produkcyjne powinny być wyposażone w profesjonalne systemy wentylacji i odpylania. Ze względu na duże wydajności, konieczne do sprawnego pozbywania się powstających zanieczyszczeń w systemie odciągania powietrza, firma Bart w swoim projekcie musiała uwzględnić typ zanieczyszczeń, kompensację powietrza nawiewanego, a również – a może przede wszystkim – odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego.

Z uwagi na fakt, że odciąganym medium jest pył, konieczne było zastosowanie glikolowego, pozastrumieniowego odzysku ciepła. Odciągany pył jest bardzo drobny, o dyspersji około 1 µm, co dodatkowo wymusiło zastosowanie bardzo dokładnych filtrów. Aby sprostać wszystkim wymogom, firma Bart zaprojektowała filtry patronowe o skuteczności powyżej 99,9 %. Oczyszczone powietrze kierowane jest do komina. Nawiew powietrza do wnętrza hali odbywa się za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewnej. Brak ciepła powstający z deficytu odzysku zaspokojony został z dostępnej sieci grzewczej.

Proces ładowania nowo powstałych akumulatorów odbywa się w wannach galwanicznych. Aby zaspokoić potężne zapotrzebowanie na prąd, w pomieszczeniu przyległym do hali wybudowane zostały baterie prostowników. Dla najlepszej sprawności działania konieczne jest zapewnienie prostownikom odpowiednich warunków pracy, czyli maksymalnej temperatury wewnątrz hali – 40°C. Zyski ciepła z prostowników na jedną linię wynoszą 500 kW. W dniu dzisiejszym pracują dwie linie, więc zyski ciepła sumarycznie wynoszą 1000 kW. Żeby zapewnić optymalną temperaturę, firma Bart wykonała dwa układy nawiewne wraz z systemami chłodzenia freonem – R410A. Temperatura powietrza nawiewanego to 10°C. Systemy automatyki dbają o to, aby nie nastąpiło zamrożenie układu, a parametry powietrza były na optymalnym poziomie. Kompensacja powietrza odbywa się poprzez wyrzutnie ścienne.

W trakcie procesów technologicznych powstają odpady ołowiowe. Aby zminimalizować straty, odpady te są powtórnie przetapiane i wykorzystywane. W czasie topienia w piecach skrawków materiałów wydzielają się opary tlenków ołowiu. Pyły te separowane są na filtrze patronowym. Żeby uniknąć zaklejenia się wkładów filtracyjnych, do systemu odciągowego podawany jest syntetyczny węglan wapnia, który wiąże tłuste cząstki. Powietrze po oczyszczeniu wyrzucane jest na zewnątrz hali. Spaliny z pieca wyrzucane są ponad dach. Odciąg z miejsca emisji odbywa się za pomocą przesuwnych okapów. Podsumowując – świadomość zagrożeń w zakładach produkcji akumulatorów jest bardzo duża. Systemy odpylania zaprojektowane przez firmę Bart pracują wydajnie i skutecznie. Jak zawsze w tego typu instalacjach najtrudniejsze jest znalezienie kompromisu pomiędzy kosztami inwestycyjnymi a wydajnością projektowanych układów. Bart zastosował optymalne rozwiązanie, które sprawiło, że pracownicy zakładów są dobrze chronieni przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, a parametry wewnątrz pomieszczenia odpowiadają wymogom oraz zapewniają komfort pracy.

*Rekuperacja (odzyskiwanie energii) to możliwość odzyskania części energii dostępnej podczas hamowania i wykorzystania jej do naładowania akumulatorów. Ta zmagazynowana energia może być potem użyta do następnego rozpędzania samochodu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem, który ukazał się na łamach magazynu Powder&Bulk: Instalacja odpylania i wentylacji w procesie produkcji akumulatorów.

BART rozszerzył ofertę o instalacje aspiracyjne dla przemysłu spożywczego

Firma BART Sp. z o.o.  w listopadzie 2014 zakończyła inwestycję związaną z zaprojektowaniem, budową i uruchomieniem trzech instalacji odpylania w zakładzie McCormick Polska SA w Stefanowie k. Warszawy, który to zakład jest właścicielem znaku firmowego Kamis, najbardziej znanej marki przypraw i musztard na polskim rynku.

Spółka Kamis powstała w 1991 r. i od początku istnienia zdobyła zaufanie konsumentów, stając się największym producentem przypraw na rynku Europy Środkowej. Stworzyła ona nowe, dotąd nieznane rodzaje przypraw w Polsce, stawiając na innowacyjność i przełamywanie stereotypów w myśleniu o przyprawach i kulinariach. We wrześniu 2011 r. spółka ta została przejęta przez McCormick & Company Inc., światowego lidera rynku przypraw. W lipcu 2012 r. nazwa firmy z Kamis SA zmieniła się na McCormick Polska SA.

Instalacje aspiracyjne zaprojektowane i wykonane zostały przy ścisłej współpracy inżynierów i technologów przedsiębiorstwa McCormick Polska SA z inżynierami i projektantami firmy BART. Długotrwałe prace projektowe i analizy wszystkich szczegółów specyfiki zakładu zaowocowały budową instalacji aspiracyjnej, która została zbudowana dokładnie pod potrzeby zabudowanych linii technologicznych.

Prawidłowy dobór wydajności i sposobu odbioru pyłów z układów konfekcjonowania, miksowania i transportu przypraw był najważniejszym punktem inwestycji. Niewłaściwy dobór tych parametrów mógł spowodować podsysanie drogich produktów, co niosłoby za sobą straty finansowe zakładu, a zbyt niska wydajność spowodowałaby zagrożenia związane z zapyleniem linii produkcyjnych, pogorszeniem warunków pracy i zwiększeniem nakładu środków na sprzątanie zakładu.

Wszystkie trzy instalacje aspiracyjne wykonane w zakładzie w Stefanowie przygotowane zostały w wersji przeciwwybuchowej do pyłów w klasie wybuchowości ST1. Jako jednostki filtracyjne zastosowano filtry patronowe z wkładami poziomymi, które to filtry zabezpieczono przy użyciu paneli eksplozyjnych i klap zwrotnych. Z instalacji rurowych odprowadzono ładunki elektrostatyczne, a armaturę i osprzęt instalacyjny dobrano w wersjach iskrobezpiecznych.

W ramach powierzonego firmie BART zadania wykonany został również projekt i montaż układu sterowania instalacją aspiracyjną. Głównym zadaniem tego układu jest utrzymywanie stałego przepływu powietrza przez instalację w poszczególnych punktach odciągowych w przypadku zmniejszania lub zwiększania liczby uruchomionych gniazd produkcyjnych. Opisaną powyżej funkcjonalność udało się osiągnąć dzięki układowi opartemu na sterowaniu pracą silników wentylatorów przy użyciu przetwornic częstotliwości powiązanych z układem dopuszczania powietrza „lewego” do układu aspiracyjnego.

Artykuł ukazał się na łamach magazynu Powder&Bulk 1/2015: BART rozszerzył ofertę o instalacje aspiracyjne dla przemysłu spożywczego.

Odpylanie, odkurzanie, dopalanie

Z Romanem Burgielem, prezesem firmy BART Sp. z o.o. z Sosnowca, rozmawia Adam Krzyżowski

Adam Krzyżowski: Panie Prezesie, jakie innowacyjne technologie chciałby Pan w tym roku zaproponować branży materiałów sypkich i masowych?

Roman Burgiel.: Wentylacja przemysłowa ciągle się rozwija. Zmieniają się też wymogi formalne oraz wiedza o konsekwencjach pewnych zagrożeń pyłowych w przypadku braku odpowiednich instalacji. Jeżeli chodzi o faktyczne nowości, innowacje, to należałoby stwierdzić, że rewolucyjnych zmian nie zanotowaliśmy. Bez przerwy prowadzone są prace nad nowymi urządzeniami i materiałami filtracyjnymi oraz zabezpieczeniami zarówno przeciwpożarowymi, jak i przeciwwybuchowymi…

>> Kliknij poniżej, aby przeczytać cały artykuł www.powderandbulk.pl/pl-PL/odpylanie_odkurzanie_dopalanie.html

Instalacja odpylania suszarni– ze zintegrowanym odzyskiem energii

W dwumiesięczniku „Powder & Bulk” jak i na stronie internetowej redakcji ukazał się artykuł prasowy na temat zrealizowanej przez inżynierów firmy BART instalacji odpylania ze zintegrowanym modułem odzysku energii cieplnej z gazów odlotowych. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem prasowym.

Obserwując z roku na rok rosnące zapotrzebowanie na instalacje służące nie tylko ochronie środowiska, ale również optymalizacji kosztów produkcji, firma Bart zaproponowała w 2011 roku system odpylający ze zintegrowanym modułem odzysku energii cieplnej z gazów odlotowych.

Technologią tą zainteresowali się przedstawiciele amerykańskiego koncernu Cargill, na których zlecenie inżynierowie przedsiębiorstwa Bart opracowali analizy ekonomiczne, projekt wykonawczy, a po fazach koncepcyjnych zbudowali instalację odpylania w wersji ATEX, połączoną ze zintegrowanym modułem odzysku energii, dla suszarni gazowej do produkcji suchej karmy dla zwierząt.

W momencie rozpoczęcia prac analityczno-projektowych założenia wydawały się proste – odpylić powietrze procesowe, odzyskać z niego maksymalną ilość ciepła przy użyciu wymienników powietrze–powietrze i tak ogrzane świeże powietrze wprowadzić do procesu produkcyjnego. Jednak po dogłębnej analizie ilość problemów do rozwiązania okazała się bardzo duża. Począwszy od wybuchowego charakteru usuwanych pyłów, ilości pary emitowanej przez suszarnie, ilości wykraplanej wody na wymienniku ciepła dochodzącej do 600 l/h, wysokiej temperatury gazów wylotowych, aż po ograniczone miejsce montażu. Jednak wszystkie te komplikacje już na etapie projektowania udało się rozwiązać, co zaowocowało zbudowaniem instalacji o wydajności 33 000 Nm³/h.

Do usuwania zanieczyszczeń pyłowych emitowanych w procesie produkcji karmy dla zwierząt zastosowano odpylacz workowy w wykonaniu przeciwwybuchowym. Urządzenie to wyposażone zostało w zabezpieczenia zapewniające maksimum bezpieczeństwa w sytuacji, gdy mamy do czynienia z pyłami o klasie wybuchowości ST 1, tj. w worki antystatyczne, panele eksplozyjne, zawór celkowy w wykonaniu ATEX oraz klapę zwrotną zabezpieczającą przed cofnięciem się fali wybuchu do suszarni. W celu uniknięcia wykraplania i ograniczenia strat energii zastosowana została izolacja cieplna komór filtra i wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych kanałów odpylających. Jako napędowe serce układu zastosowany został wentylator promieniowy wyposażony w silnik o mocy37 kW.  Wentylator jak i pozostałe urządzenia instalacji dostosowane zostały do pracy w temperaturze do 60°C.

Moduł odzysku energii oparto na wysokiej sprawności wymienniku krzyżowym, którego moc obliczeniowa w warunkach suchych wynosi 770 kW, co przy zainstalowanych w suszarni planikach gazowych o łącznej mocy 2,5 MW pozwoliło na oszczędności gazu GZ-50 na poziomie 300 m³ / 16 h pracy. Patrząc na ten wynik ekonomiczny z perspektywy dwóch lat od zakończenia i uruchomienia instalacji, śmiało można stwierdzić, że oszczędności roczne dzięki zastosowaniu tego systemu firmy Bart sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie.

>> Kliknij poniżej, aby przeczytać artykuł http://www.powderandbulk.pl/pl-PL/instalacja_odpylania_suszarni__ze_zintegrowanym_odzyskiem_energii.html

Problemy odpylania w procesie przygotowania i transportu biomasy w energetyce

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem prasowym autorstwa Prezesa, Romana Burgiela na temat „Problemów odpylania w procesie przygotowania i transportu biomasy w energetyce”. Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Powder & Bulk”

>> Kliknij poniżej, aby przeczytać artykuł http://www.powderandbulk.pl/pl-PL/problemy_odpylania_w_procesie_przygotowania_i_transportu_biomasy_w_energetyce.html

Artykuł prasowy na temat realizacji instalacji odpylania w Łódzkiej Elektrociepłowni nr 4

Tematem prezentacji prasowej są zagrożenia i utrudnienia powstałe w procesie przetwarzania biomasy oraz zapobieganie ich konsekwencjom.

W związku z wprowadzonymi w życie nowymi przepisami obligującymi wytwórców energii do większego wykorzystania biomasy zwiększyło się automatycznie zapotrzebowanie na układy służące do filtracji pyłów powstających podczas jej rozładunku i dalszych procesów przetwórczych.

Wychodząc naprzeciw problematyce jaką stawia proces wytwarzania energii firma BART…

>> Kliknij poniżej, aby przeczytać artykuł http://www.powderandbulk.pl/pl-PL/zagrozenia_i_utrudnienia_powstale_w_procesie_przetwarzania_biomasy_oraz_zapobieganie_ich_konsekwencj.html

Techniczne wyzwania to nasz żywioł – z Romanem Burgielem, prezesem firmy BART Sp. z o.o., rozmawia Anna Zajchowska.

ROMAN BURGIEL: Stosunek win-win w relacji zleceniodawca–usługodawca to jedyna droga do sukcesu gospodarczego

Anna Zajchowska: Spowolnienie gospodarcze, jakie zarysowało się na rynkach europejskich, ma niewątpliwy wpływ na naszą gospodarkę. Panie Prezesie, jak Pan ocenia rynek instalacji przemysłowych w ostatnim okresie?

Roman Burgiel.: Niestety, jako kraj nie oparliśmy się temu zjawisku. Nastąpiło zmniejszenie liczby nowych inwestycji jak również działań modernizacyjnych w polskim przemyśle.

A.Z.: Rodzimym inwestorom zabrakło środków na inwestycje?

R.B.: Nie tylko. Są to decyzje zarówno rodzimych inwestorów, jak i firm będących częścią globalnych koncernów. Nie zapominajmy też, że kończą się środki programów unijnych, a oczekiwanie na nowy budżet dodatkowo pogłębiło ten efekt. Te wszystkie czynniki wpłynęły na zmniejszenie się nowych projektów, a tym samym zleceń dla firm instalacyjnych.

A.Z.: Jednym słowem branża zanotowała znaczne osłabienie obrotów?

R.B.: Tak, niestety, wiele firm zbankrutowało, część musiała poważnie obniżyć koszty, ale są i takie, które wzmocniły swoją pozycję na rynku.

A.Z.: W której grupie znalazł się Bart?

R.B.: Z satysfakcją, którą dzielę z całym zespołem, muszę powiedzieć, że wyszliśmy z tych gospodarczych zawirowań na tarczy – mijający rok może okazać się jednym z najlepszych w dotychczasowej historii firmy. I to pod wieloma względami: wysokie obroty, konsolidacja zespołu, ambitne, często pionierskie realizacje, no i przede wszystkim rosnące grono zadowolonych, powracających klientów.

A.Z.: Z czego jesteście szczególnie dumni?

R.B.: Zrealizowaliśmy szereg skomplikowanych instalacji spełniających wysokie wymogi technologiczne. Niech tylko wspomnę wykonanie pomieszczeń laboratorium nanotechnologii dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie Bart zaprojektował zabudowę pomieszczeń i wszystkie instalacje – od wentylacji precyzyjnej, elektrycznej, przeciwpożarowej, alarmowej, po zabudowę ściankami wykonanymi w standardzie higienicznym. Pomieszczenia mają różne klasy czystości – aż do ISO-5 – i wyposażone są w śluzy oraz ciągły monitoring parametrów. Inną ciekawą realizacją, którą obecnie wykonujemy dla jednej z elektrociepłowni, jest instalacja kompleksowego odpylania procesu rozładunku i transportu biomasy oraz towarzysząca temu instalacja centralnego odkurzania. Instalacja ta została zaprojektowana na wydajność powyżej 220 000 m³/h.

A.Z.: Imponujące parametry… Co, Pańskim zdaniem, jest źródłem sukcesu w trudnych czasach?

R.B.: W przypadku Barta najistotniejsza okazała się właściwie zarysowana strategia długofalowa, jaką sobie wytyczyliśmy parę lat temu. Mówiąc w paru słowach, opierała się ona na: specjalizacji, kompleksowości działań, rzetelnym realizowaniu powierzonych zleceń oraz dbaniu o klienta również w okresie po zrealizowaniu zlecenia, tj. na szybkim i sprawnym serwisie. Innym ważnym elementem było docieranie bezpośrednio do klientów końcowych oraz ograniczenie do koniecznego minimum współpracy z generalnymi wykonawcami. I tak po kolei: Bart wykonywał coraz więcej zadań w formule „projektuj i buduj”, biorąc odpowiedzialność za całokształt zadań związanych z realizacją projektów – od wykonania projektu, po końcowy montaż, regulacje, pomiary, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

A.Z.: Proszę rozwinąć, co miał Pan na myśli, mówiąc o ograniczeniu do minimum współpracy z generalnymi wykonawcami?

R.B.: Niestety, ta formuła realizacji instalacji często ma więcej minusów niż plusów. Generalni wykonawcy, często nie będąc fachowcami w sprawach ściśle technologicznych, podejmują się wyceniania zakresów, na których się nie znają. W efekcie budżet na te instalacje jest niewystarczający, co powoduje, że albo efekt finalny nie jest do końca osiągnięty, albo też firmy realizujące te instalacje notują ujemne marże, a to już jest prosta droga do problemów. Stąd wzięły się anomalie niespotykane na taką skalę w innych krajach. Po paru latach relatywnie dobrego szeroko rozumianego rynku budowlanego wiele firm zamiast się wzbogacić, rozbudować, zaczęło mieć problemy, musiało ograniczyć zatrudnienie i ledwie wiązało koniec z końcem. To nienormalne, by duże zlecenia tak często wiązały się z ryzykiem bankructwa. Trzeba też jasno powiedzieć, że z tej sytuacji nie korzystają również inwestorzy. Krótkowzroczna polityka powoduje, że z reguły cieszą się tylko na początku, podpisując nisko wyceniony kontrakt.

A.Z.: Jak można temu zaradzić?

R.B.: Po pierwsze, trzeba zrezygnować z jedynie ważnego kryterium oceny ofert, którym jest cena. Tą drogą, jak to widać również na przykładzie polskich autostrad, daleko nie dojedziemy. Trzeba zrozumieć także ten aspekt, że jeżeli chcemy żyć w kraju rozwijającym się harmonijnie, to musimy się zgodzić, że jedyną opcją jest opcja win-win, czyli dwóch wygranych. Firmy muszą się rozwijać, a na to potrzebne jest generowanie zysku. Zysk ani marża nie są niczym złym. Nie bójmy się tego powiedzieć. Kto tego nie rozumie albo nie akceptuje, ten niszczy podwaliny zdrowej gospodarki kapitalistycznej i skłania się w kierunku wypaczonego modelu kolonialno-komunistycznego. Dobrze prosperujące firmy są gwarancją bezpieczeństwa inwestorów, gwarancją dobrze, w terminie zrealizowanego kontraktu.

A.Z.: Bart nieźle radzi sobie w tym, jak Pan to ujął, wrogim świecie?

R.B.: Wciąż jest wiele firm na polskim rynku, niezależnie od kapitałowego pochodzenia, które właściwie rozumieją swój interes. I do tych firm Bart kieruje swoja ofertę i dzięki tym firmom, pomimo spowolnienia gospodarczego, Bart rozwija się, a obroty nasze rosną z roku na rok o wielkości dwucyfrowe. Otwarliśmy biuro w Gdańsku, które jest już trzecim naszym biurem w Polsce, po Sosnowcu i Wrocławiu. Rok 2013 zamkniemy jednym z najwyższych wzrostów procentowych, osiągając najlepszy obrót w historii firmy. Niezmiernie nas to cieszy, bo przez wiele lat ciężko pracowaliśmy na nasz wizerunek rzetelnej i innowacyjnej firmy, która bez kompleksów podejmuje się najtrudniejszych zadań i je realizuje.

A.Z.: Czego można Panu jeszcze życzyć?

R.B.: Świadomych swoich potrzeb klientów, profesjonalnej współpracy na zdrowych zasadach, no i w ogóle zdrowia. Nam wszystkim.

>> Kliknij, aby pobrać cały artykuł w pdf.