SYSTEMY ODPYLANIA

Odbiór i transport pyłów z filtra

Odbiór i transport pyłów z filtra w instalacjach odpylania oraz centralnego odkurzania

Firma Bart wykonuje instalacje związane z odpylaniem procesowym, odkurzaniem przemysłowym oraz inne instalacje towarzyszące technologiom stosowanym przez klientów. Wśród nich są również instalacje transportu, które w wygodny sposób rozwiązują problem odbioru pyłu spod jednostek filtracyjnych i transportują go do miejsc gromadzenia. Prawidłowy dobór wydajności i sposobu odbioru pyłów oraz jego transport z filtrów są bardzo istotnym punktem każdej instalacji z zakresu odpylania lub centralnego odkurzania. Firma w zrealizowanych przez siebie inwestycjach miała okazję zastosować wiele rozwiązań z opisywanego zakresu, oto przykłady kilku z nich:

 Zbiornik odcięty przepustnicą:

 • niewielkie objętości separowanego materiału;
 • niska masa materiału;
 • łatwy odbiór i transport zbiornika.

 Zawór rotujący z uchwytem pod big bag:

 • duże objętości separowanego materiału;
 • duża masa zebranego materiału;
 • łatwy odbiór i transport big bagów.

Zawór rotujący z przeniesieniem materiału do przenośnika łańcuchowo-talerzykowego:

 • duże objętości separowanego materiału;
 • duża masa zebranego materiału;
 • utrudniony dostęp do filtra;
 • transport w osi pionowej.

Zawór rotujący z przeniesieniem materiału do przenośnika ślimakowego:

 • duże objętości separowanego materiału;
 • duża masa zebranego materiału;
 • utrudniony dostęp do filtra.

Zawór rotujący z odbiorem materiału instalacją pneumatycznego transportu podciśnieniowego:

 • niewielkie objętości separowanego materiału;
 • utrudniony odbiór i transport materiału;
 • transport na znaczne odległości.

Zawór rotujący z odbiorem materiału instalacją pneumatycznego transportu nadciśnieniowego:

 • duże objętości separowanego materiału;
 • duża masa zebranego materiału;
 • transport materiału do silosów lub zbiorników.

Zawór rotujący z odbiorem materiału instalacją transportu pneumatycznego z rozładowaniem separatorem cyklonowym w układzie równoważenia ciśnienia:

 • transport materiału na dużą odległość z rozładunkiem na przenośnik transportowy.

Instalacje wykonane przez firmę BART są zgodne z bardzo rygorystycznymi obecnie normami jakości i energooszczędności. Każde rozwiązanie ma charakter indywidualny, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom klienta zarówno pod względem ergonomii, jak i techniki. Przedsiębiorstwo wykorzystuje wieloletnie doświadczenie zdobyte w czasie realizacji projektów najbardziej zaawansowanych technicznie i technologicznie, a zdobyta tą drogą wiedza pracowników jest niezwykle przydatna podczas serwisowej obsługi wykonanych instalacji. Takie podejście do prowadzenia działalności przynosi owoce w postaci długoletniej, bezawaryjnej pracy wszystkich zamontowanych instalacji.

KONTAKT

Poznaj nasze rozwiązania i ich skuteczność,
zaproś na wizję lokalną naszego specjalistę

Masz pytanie, zadzwoń, napisz!

bart@bart-vent.pl

+48 600 471 203