SYSTEMY ODPYLANIA I WENTYLACJI PRZEMYSŁOWEJ

Oferta

Rozwiązania i technologie dla czystego powietrza

Clean Air Rozwiązania i technologie dla czystego jutra

OFERTA TECHNOLOGII I SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ FILTROWENTYLACYJNYCH

Specjaliści firmy BART opracowują rozwiązania szyte na miarę, wykorzystujące najnowsze technologie dla czystego powietrza oraz wykorzystujące w sposób oszczędny istniejące zasoby, co prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacji instalacji przy równoczesnym nacisku na niskoemisyjność i bezpieczeństwo.

Przykładem mogą być technologie BART – BT CLEANAIR ENGINEERING odzyskujące ciepło odpadowe z procesu regeneracji koła zeolitowego w układzie usuwania LZO – lotnych związków organicznych – co ma bardzo duży wpływ na ochronę środowiska i ekologię funkcjonowania zakładów przemysłowych. Jak i marka jakości BT Cleanroom Engineering® – zgłoszona w Urzędzie Patentowym RP – dla technologii stref czystych i systemów oczyszczania i uzdatniania powietrza wdrażanych przez BART Sp. z o.o. dla pomieszczeń CLEANROOM o wysokich wymaganiach higienicznych, w celu przede wszystkim zapobiegania kontaminacjom krzyżowym przy produkcji leków i wyrobów medycznych.

ZAKRES ROZWIĄZAŃ I TECHNOLOGII DLA CZYSTEGO JUTRA

SYSTEMY ODPYLANIA I ODCIĄGI TECHNOLOGICZNE DLA PYŁÓW. WERSJA STANDARD i ATEX DLA PYŁÓW WYBUCHOWYCH.SYSTEMY WENTYLACJI PRZEMYSŁOWEJ, KLIMATYZACJI, INNE INSTALACJE SANITARNE I HVACR.ODCIĄGI TECHNOLOGICZNE DLA GAZÓW. ELIMINACJA LZO. SYSTEMY ODSIARCZANIA SPALIN.
SYSTEMY CENTRALNEGO ODKURZANIA, SYSTEMY TRANSPORTU PYŁÓW, SYSTEMY TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA.

SYSTEMY ZABUDOWY POMIESZCZEŃ CZYSTYCH CLEANROOM. INSTALACJE DLA STREF O KONTROLOWANYCH PARAMETRACH POWIETRZA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SYSTEMY RMS i BMS.

Odpylanie procesowe

Realizujemy szeroki wachlarz instalacji odpylania przemysłowego. Celem instalacji odpylania jest przede wszystkim ochrona zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy,
a także poprawienie stanu środowiska naturalnego.

Nasze wieloletnie już doświadczenie pozwala na wykonywanie najwyższej klasy instalacji odpylania technologicznego, filtrowentylacji stanowiskowej i układów push-pull.

Realizowaliśmy instalacje odpylania dla wielu branży przemysłu ciężkiego i lekkiego, między innymi: instalacje w branży metalowej (spawalnie, odlewnie, huty), tworzyw sztucznych, gumowej, ceramicznej, energetycznej, spożywczej i farmaceutycznej.

Odpylanie przemysłowe to w działalności firmy Bart Sp. z o. o. kluczowa specjalizacja.

Instalacje w standardzie ATEX

Firma Bart Sp. z o.o. szczególną rolę przykłada do projektowania i realizacji instalacji odpylania pyłów, które mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Nasze duże doświadczenie pozwala na podejmowanie zadań bez względu na klasę wybuchowości. Postępujemy przy projektowaniu i wykonawstwie zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX 2014/34/UE (obowiązująca od dnia 14 kwietnia 2016, zastąpująca dyrektywę 94/9/WE) i uwzględniamy wymagania Inwestora w zakresie jego odpowiedzialności zawartej w Dyrektywie 1999/92/WE, tzw. Dyrektywa ATEX 137. Nasze instalacje pracują w Elektrowniach, Zakładach Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Spożywczego, Przemysłu Farmaceutycznego i innych.

W ramach realizowanego projektu wykonujemy badania wybuchowości pyłów i przeprowadzamy analizy ryzyka dla powstającej instalacji.

Realizowany projekt uwzględnia wymaganą ocenę formalną zastosowanych urządzeń i elementów instalacji dla zagwarantowania spełnienia pozytywnej oceny zabezpieczenia przed wybuchem.

Systemy wentylacji obiektów przemysłowych, wentylacja hal przemysłowych, wentylacja technologiczna

BART – LIDEREM WENTYLACJI PRZEMYSŁOWEJ

Projektujemy i wykonujemy instalacje wentylacyjne z regulowanymi parametrami temperatury, wilgotności i podciśnienia dla szerokiej gamy obiektów od hal przemysłowych po specjalistyczne pomieszczenia o bardzo wysokich wymaganiach technicznych i technologicznych.

Układy centralnego odkurzania dla przemysłu

Przemysłowe instalacje systemów centralnego odkurzania

Oferujemy rozwiązania dla problemów z pyłami i zanieczyszczeniami stałymi.
Projektujemy instalacje służące do odkurzania przemysłowego pyłów w obiektach typu elektrownie, hale produkcyjne, w tym też instalacje centralnego odkurzania. Obsługujemy procesy zbierania śrutu, odciągu od narzędzi ręcznych, wysokociśnieniowego odciągu od technologii, odkurzania i sprzątania na stanowiskach pracy oraz transportu pyłów.

Projektujemy układy centralnego odkurzania „pod klucz”, dysponujemy także całą gamą przemysłowych odkurzaczy mobilnych.

W naszej ofercie znajdują się: odkurzacze przemysłowe przejezdne do odkurzania pyłów nie wybuchowych, a także odkurzacze w wykonaniu EX z silnikami nie iskrzącymi do odkurzania pyłów wybuchowych oraz zasilane sprężonym powietrzem
Ponadto wysokiej jakości urządzenia filtrowentylacyjne dla instalacji centralnego odkurzania w wykonaniu zarówno standard jak i EX.

Systemy transportu pyłu. Układy transportu pneumatycznego

W naszej ofercie znajdują się rurociągi do transportu ścinków lekkich oraz ściernych w dowolnym wykonaniu i standardzie. Wykonujemy nietypowe konstrukcje lejów zsypowych i kolektorów. Doradzamy, zaprojektujemy i wykonamy wszelkiego rodzaju ssawy i króćce ssące. 

Separatory ścinków służą do oddzielenia transportowego materiału od strumienia powietrza. ze względu na różne właściwości materiału i specyfikę pracy instalacji, do każdej aplikacji dobierzemy Państwu właściwy separator.

Systemy ochrony środowiska

Instalacje ochrony środowiska w branży energetyczno-ciepłowniczej.

Przygotowujemy projekty wykonawcze, dostarczamy urządzenia filtracyjne i montujemy kompleksowe instalacje odpylania i centralnego odkurzania na drodze transportowej i układach zasilania bloków energetycznych paliwem, w tym węglem kamiennym, węglem brunatnym i biomasą. We współpracy ze światowymi dostawcami sprawdzonych technologii możemy zaoferować także instalacje oczyszczania spalin: odpylanie spalin ciepłowniczych, eliminację związków kwaśnych, redukcję tlenków azotu, eliminację lotnych związków organicznych.

Instalacje do dopalania gazów i lotnych związków organicznych LZO

Bart Sp. z o. o. projektuje i dostarcza klientom wysokiej klasy produkty, w tym instalacje do dopalania LZO z układami regeneracyjnymi tzw. RTO z/lub bez rotokoncentratorów, dopalacze katalityczne, układy adsorpcji związków organicznych, absorpcji aerosoli LZO wraz z odzyskiem na węglu aktywnym, systemy mokrego wychwytywania gazów (skrubery) i suche układy filtracji pyłów.

Główne branże gdzie układy te znajdują zastosowanie to: farmacja, tworzywa sztuczne, spożywcza, drukarska, elektroniczna i chemiczna.

Wentylacja precyzyjna, odciągi technologiczne i odkurzanie, zabudowa higieniczna clean room

Specjalizujemy się od wielu lat w instalacjach przemysłowych związanych z filtrowentylacją. W naszym portfolio znajdują się także rozwiązania dla pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych o kontrolowanych parametrach środowiskowych, pomieszczeń laboratoryjnych. 

Strefy kontrolowane wymagają dedykowanych instalacji wentylacji i klimatyzacji precyzyjnejinstalacji wody lodowej, instalacji gazów technicznych, zabudowy cleanroom, elektrycznych instalacji niskoprądowych i automatyki przemysłowej BMS, RMS i EMS.

W gronie naszych Klientów znajdują się zakłady przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, elektronicznego,  lotniczego, wysokich technologii high-tech, producenci narzędzi medycznych, magazyny materiału biologicznego, producenci radiofarmaceutyków, narzędzi i materiałów chirurgicznych.

Automatyka Przemysłowa AKPiA. Instalacje peryferyjne

Proponujemy bardzo szeroki wachlarz usług w dziedzinie automatyki. Projektujemy szafy zasilająco-sterownicze, wykonujemy instalacje okablowania obiektowego, oprogramowanie sterowników. Uruchamiamy gotowe układy i wykonujemy pomiary elektryczne.
Technologie opieramy na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych przy użyciu aparatury spełniającej najwyższe wymagania techniczne.
Zdobyte doświadczenie wykorzystujemy przy wykonywaniu instalacji dla Systemów Automatyki Wentylacji (HVAC), Systemów Zarządzania Budynków (BMS) lub okablowania strukturalnego.

Kompleksowa obsługa przy realizacji instalacji odpylania

Pracujemy w formule „Zaprojektuj i Wybuduj„.

W zakresie kompleksowego wykonania instalacji odpylania proponujemy:

  • stały serwis i monitoring naszych instalacji (czas reakcji naszego serwisu często liczony jest w godzinach).

W zakresie kompleksowego wykonania instalacji odpylania proponujemy:

  • opracowanie projektu instalacji odpylania w oparciu o wymogi techniczne, indywidualne potrzeby i parametry;
  • dobór urządzeń na podstawie sprawdzonych przez nas najkorzystniejszych dla Klienta współczynników;
  • współpracę z największymi na świecie producentami nowoczesnych urządzeń;
  • doświadczony zespół inżynierów i automatyków, którzy zawsze doradzą najlepsze rozwiązanie;
  • profesjonalne i terminowe zespoły montażowe;
  • stały serwis i monitoring naszych instalacji (czas reakcji naszego serwisu często liczony jest w godzinach).

KONTAKT

Poznaj nasze rozwiązania i ich skuteczność,
zaproś na wizję lokalną naszego specjalistę