SYSTEMY ODPYLANIA I WENTYLACJI PRZEMYSŁOWEJ

Instalacje ATEX

w strefach zagrożenia wybuchowego

CLEANAir Technologie i Rozwiązania dla czystego powietrza

ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ, METALOWEJ, SPOŻYWCZEJ, FARMACEUTYCZNEJ W PRZYPADKU TWORZENIA PRZEZ PYŁY ATMOSFERY WYBUCHOWEJ.

Instalacje odpylania w standardzie ATEX

Firma Bart Sp. z o.o. szczególną rolę przykłada do projektowania i realizacji instalacji odpylania pyłów, które mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Nasze duże doświadczenie pozwala na podejmowanie zadań bez względu na klasę wybuchowości. Postępujemy przy projektowaniu i wykonawstwie zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX 2014/34/UE (obowiązująca od dnia 14 kwietnia 2016, zastępująca dyrektywę 94/9/WE) i uwzględniamy wymagania Inwestora w zakresie jego odpowiedzialności zawartej w Dyrektywie 1999/92/WE, tzw. Dyrektywa ATEX 137. Nasze instalacje pracują w Elektrowniach, Zakładach Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Spożywczego, Przemysłu Farmaceutycznego i innych.

W ramach realizowanego projektu wykonujemy badania wybuchowości pyłów i przeprowadzamy analizy ryzyka dla powstającej instalacji.

Realizowany projekt uwzględnia wymaganą ocenę formalną zastosowanych urządzeń i elementów instalacji dla zagwarantowania spełnienia pozytywnej oceny zabezpieczenia przed wybuchem.

Inżyniering instalacji filtrowentylacji w standardzie ATEX

Analiza projektu obejmuje cztery etapy:

1) Etap wstępnej analizy problemu

2) Etap wdrożenia,

3) Etap uruchomienia i regulacji

4) Etap dokumentacyjny

Etap wstępnej analizy problemu:

 • analiza ryzyka,
  opracowanie metody minimalizacji ryzyka wybuchu,
 • wykonanie projektu instalacji z uwzględnieniem występującego ryzyka i metod jego ograniczenia,

2) Etap wdrożenia:

 • kontrola zastosowanych urządzeń i wyposażenia zabezpieczającego,
  montaż i kontrola jakości,
 • oznakowanie urządzeń i elementów składowych instalacji,

 

3) Etap uruchomienia i regulacji:

 • wstępny rozruch instalacji,
  wykonanie działań pomiarowych, kontrolnych i sprawdzających,
 • regulacja układu,
 • analiza ryzyka instalacji – weryfikacja względem założeń projektowych,

4) Etap dokumentacyjny:

 • wykonywanie projektu powykonawczego z uwzględnieniem zmian powstałych na etapie wykonania,
 • opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • oznaczenie instalacji znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności WE/UE.

Treść akordeonu

Układy centralnego odkurzania z zabezpieczeniem Ex dla przemysłu

Przemysłowe instalacje systemów centralnego odkurzania

Oferujemy rozwiązania dla problemów z pyłami i zanieczyszczeniami stałymi.
Projektujemy instalacje służące do odkurzania przemysłowego pyłów w obiektach typu elektrownie, hale produkcyjne, w tym też instalacje centralnego odkurzania. Obsługujemy procesy zbierania śrutu, odciągu od narzędzi ręcznych, wysokociśnieniowego odciągu od technologii, odkurzania i sprzątania na stanowiskach pracy oraz transportu pyłów.

Projektujemy układy centralnego odkurzania „pod klucz”, dysponujemy także całą gamą przemysłowych odkurzaczy mobilnych.

W naszej ofercie znajdują się: odkurzacze przemysłowe przejezdne do odkurzania pyłów niewybuchowych, a także odkurzacze w wykonaniu EX z silnikami nieiskrzącymi do odkurzania pyłów wybuchowych oraz zasilane sprężonym powietrzem, jak i wysokiej jakości urządzenia filtrowentylacyjne dla instalacji centralnego odkurzania w wykonaniu zarówno standard jak i w wykonaniu EX, zgodny z dyrektywą ATEX.

Mobilne odkurzacze przemysłowe z zabezpieczeniem Ex

W naszej ofercie znajdują się:

 • odkurzacze przemysłowe przejezdne do odkurzania pyłów niewybuchowych,
 • odkurzacze przemysłowe przejezdne w wykonaniu EX z silnikami nieiskrzącymi do odkurzania pyłów wybuchowych
 • oraz odkurzacze bezprzewodowe zasilane sprężonym powietrzem.

Oferujemy także wysokiej jakości urządzenia filtrowentylacyjne dla instalacji centralnego odkurzania w wykonaniu zarówno standardowym,  jak i EX.

Jak ważne jest powierzenie wykonania instalacji ATEX doświadczonemu integratorowi systemów bezpieczeństwa

Aktualne statystyki pokazują, że zaniedbania oraz niepoprawnie dobrane zabezpieczenia są poważnym zagrożeniem dla instalacji procesowej oraz obsługującego ją personelu.

Partnerem inwestycji w zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych w newralgicznych branżach powinna być firma inżynierska i montażowa z rekordem wielu zaawansowanych technicznie instalacji. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji należy powierzyć doświadczonemu integratorowi systemów. Firma BART już od dwudziestu lat współpracuje z liderami rynku, świadcząc swoje usługi na najwyższym światowym poziomie bezpieczeństwa i jakości, realizuje kompleksowe projekty spełniające najwyższe wymagania bezpieczeństwa przeciwwybuchowego oraz wieloletniej stabilności parametrów technicznych. Systemy firmy BART zostały przetestowane pozytywnie i dostosowane do potrzeb klientów z różnych segmentów produkcji sypkiej. Potwierdza to rosnące z roku na rok grono zadowolonych klientów i wystawiane przez nich referencje.

Więcej na ten temat w naszym artykule.

Kompleksowe wykonawstwo instalacji odpylania przemysłowego

Podstawową ideą naszych działań jest uzyskanie najwyższego standardu oferowanych usług i wykonywanych robót spełniających oczekiwania naszych Klientów, którzy są zawsze traktowani indywidualnie. Wiedza i doświadczenie naszych projektantów oraz inżynierów, wykwalifikowany zespół montażystów, a także szeroki wachlarz najwyższej klasy urządzeń – pozwalają na spełnienie naszych celów przy kompleksowym rozwiązywaniu problemów z jakimi zwracają się do nas Klienci.

KONTAKT

Poznaj nasze rozwiązania i ich skuteczność,
zaproś na wizję lokalną naszego specjalistę

Masz pytanie, zadzwoń, napisz!

bart@bart-vent.pl

+48 600 471 203