Technologie i Rozwiązania dla czystego powietrza

SYSTEMY ODPYLANIA

Lotne związki LZO

Lotne związki organiczne (LZO) to szeroka grupa związków chemicznych, które charakteryzują się zdolnością do szybkiego parowania przy normalnych warunkach temperatury i ciśnienia. Ich obecność w przemyśle jest nieunikniona ze względu na zastosowanie w rozmaitych procesach produkcyjnych i chemicznych, jednak mogą one stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska naturalnego.

Emisja LZO do atmosfery przyczynia się do powstawania smogu fotochemicznego i może prowadzić do uszkodzenia warstwy ozonowej. Dlatego też kontrola i redukcja emisji tych związków poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii, takich jak te oferowane przez Bart Sp. z o.o., jest kluczowa dla ochrony zdrowia publicznego i środowiska.

Systemy ograniczania emisji lotnych związków organicznych

Systemy ograniczania emisji lotnych związków organicznych (VOC) to zaawansowane technologicznie rozwiązania, które stanowią nieodzowny element procesów przemysłowych, gdzie istotna jest ochrona środowiska i zapewnienie czystości powietrza. 

 • W ofercie Bart Sp. z o.o. znajdują się systemy wykorzystujące regeneracyjne dopalacze termiczne (RTO), które są jednymi z najbardziej efektywnych metod ograniczania emisji  VOC.. RTO zapewniają wysoką efektywność termiczną poprzez odzysk ciepła z procesu spalania, gdyż ich działanie oparte jest na cyklicznym nagrzewaniu ceramicznego materiału wymiennika ciepła.
 • Opcjonalne rotokoncentratory w naszych systemach redukcyjnych służą do zwiększenia stężenia lotnych związków organicznych przed dopalaczem, co jest szczególnie efektywne w aplikacjach, gdzie stężenie VOC jest niskie, ale objętość przepływu powietrza – wysoka 
 • Nasza oferta obejmuje również dopalacze katalityczne, które wykorzystują katalizatory do przyspieszenia reakcji chemicznej utleniania / redukcji VOC. Rozwiązanie to pozwala na pracę w niższych temperaturach i redukcję kosztów energetycznych. 

Systemy Bart Sp. z o.o. są skonstruowane w taki sposób, aby sprostać najbardziej rygorystycznym normom emisyjnym, zapewniając klientom skuteczność i efektywność zarządzania emisjami związków organicznych.

 

Rozwiązania do adsorpcji i absorpcji lotnych związków organicznych

Nasza oferta obejmuje również zaawansowane systemy adsorpcji i absorpcji lotnych związków organicznych, które są niezbędne w wielu sektorach przemysłowych. 

 • Systemy wykorzystujące węgiel aktywny do odzysku

To wydajna metoda ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Węgiel aktywny, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom adsorpcyjnym, jest w stanie wyłapać i zatrzymać cząsteczki organiczne, umożliwiając ich późniejsze odzyskanie lub bezpieczną neutralizację. Takie systemy nie tylko redukują emisję  lotnych związków organicznych, ale również umożliwiają recykling wartościowych składników.

 • Technologie mokrego i suchego oczyszczania gazów

Oferujemy ponadto technologie mokrego i suchego oczyszczania gazów, niezbędne dla wielu branż potrzebujących skutecznego oczyszczania gazów przemysłowych. Mokre oczyszczanie gazów, w tym skrubery, to rozwiązania, które umożliwiają usuwanie zanieczyszczeń poprzez ich pochłanianie w cieczy. Skrubery są szczególnie skuteczne w usuwaniu z gazów zanieczyszczeń takich jak tlenki siarki, tlenki azotu, czy inne szkodliwe substancje. Stosowanie wodnych roztworów lub specjalnych cieczy pochłaniających pozwala na bezpośrednie wytrącenie i neutralizację zanieczyszczeń, co jest kluczowe w przemyśle chemicznym, metalurgicznym czy energetycznym.

 

Z kolei nasze systemy suchego oczyszczania gazów, w tym zaawansowane systemy odpylania stanowią optymalne rozwiązania dla procesów, w których wymagane jest skuteczne oddzielenie cząstek stałych od gazów. Takie technologie pozwalają na kontrolowanie emisji pyłów do atmosfery i są zgodne z obowiązującymi normami środowiskowymi. Nasze systemy filtracji są projektowane z uwzględnieniem specyfiki pracy danego zakładu przemysłowego, zapewniając efektywne oczyszczanie gazów i ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami.

Gdzie stosować systemy dopalania lzo?

Systemy dopalania lotnych związków organicznych (VOC) są uniwersalnym rozwiązaniem wspierającym redukcję emisji szkodliwych substancji w wielu branżach przemysłowych. Ich zastosowanie jest kluczowe w obszarach, gdzie procesy produkcyjne generują zanieczyszczenia mogące negatywnie wpływać na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi, w tym w:

 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przetwórstwie tworzyw sztucznych,
 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle poligraficznym,
 • przemyśle elektronicznym,
 • przemyśle chemicznym,
 • w przemyśle lakierniczym.
 

KONTAKT

Poznaj nasze rozwiązania i ich skuteczność,
zaproś na wizję lokalną naszego specjalistę

Masz pytanie, zadzwoń, napisz!

bart@bart-vent.pl

+48 600 471 203