SYSTEMY ODPYLANIA

Lotne związki LZO

CLEANAir Technologie i Rozwiązania dla czystego powietrza

Rozwiązania dla branży farmaceutycznej, spożywczej, biotechnologicznej, elektronicznej, laboratoryjnej.

Lotne związki LZO

Lotne związki organiczne (LZO) to szeroka grupa związków chemicznych, które charakteryzują się zdolnością do szybkiego parowania przy normalnych warunkach temperatury i ciśnienia. Ich obecność w przemyśle jest nieunikniona ze względu na zastosowanie w rozmaitych procesach produkcyjnych i chemicznych, jednak mogą one stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska naturalnego.

Emisja LZO do atmosfery przyczynia się do powstawania smogu fotochemicznego i może prowadzić do uszkodzenia warstwy ozonowej. Dlatego też kontrola i redukcja emisji tych związków poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii, takich jak te oferowane przez Bart Sp. z o.o., jest kluczowa dla ochrony zdrowia publicznego i środowiska.

W ofercie Bart Sp. z o.o. znajdują się między innymi systemy do dopalania lotnych związków organicznych, wyposażone w regeneracyjne układy termooksydacyjne (RTO), opcjonalnie z rotokoncentratorami, a także dopalacze katalityczne. Oferujemy również rozwiązania do adsorpcji i absorpcji lotnych związków organicznych, w tym systemy bazujące na węglu aktywnym do odzysku tych związków, a także technologie mokrego i suchego oczyszczania gazów, w tym skrubery i systemy filtracji pyłów.

Układy LZO znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, takich jak farmacja, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł spożywczy, poligraficzny, elektroniczny i chemiczny.

KONTAKT

Poznaj nasze rozwiązania i ich skuteczność,
zaproś na wizję lokalną naszego specjalistę

Masz pytanie, zadzwoń, napisz!

bart@bart-vent.pl

+48 600 471 203