Projekty i instalacje

referencyjne

Kategoria: Dopalanie termiczne gazów

Eliminacja gazów i lotnych związków organicznych lzo w branży ceramicznej

Proces: Instalacja wentylacji technologicznej dla procesu malowania i suszenia elementów drewnianych; Typ aplikacji: Wentylacja technologiczna; Branża: Ceramiczna; Rodzaj zanieczyszczeń: Gazowe, Wybuchowe; Zainstalowana wydajność: 18 000 m3/h. Informacje dodatkowe: Instalacja eliminacji gazów wybuchowych i szkodliwych (LZO) z procesu malowania i suszenia przez wentylator wyciągowy i unieszkodliwianie ich na filtrze węglowym.

Read More »

INSTALACJA FILTRACJI PYŁÓW I KATALITYCZNEGO DOPALANIA GAZÓW

Proces: Produkcja puszek napojów, nakładanie mediów (farby, lakiery, kleje) przy produkcji opakowań; Typ aplikacji: filtracja pyłów i katalityczne dopalanie gazów; Branża: Spożywcza, (Farby i Lakiery); Rodzaj zanieczyszczeń: Lotne związki organiczne, pyły z farb wybuchowe; Zainstalowana wydajność: 45 000 m3/h . Informacje dodatkowe: Wykonanie wyciągów maszyn technologicznych gazów gorących i zimnych. Filtr workowy z panelami. Wykonanie komina o średnicy 1000mm i wysokości 14m. Izolacja wełną mineralną pod płaszczem aluminiowym.

Read More »
To już wszystko/No more posts to show