Projekty i instalacje

referencyjne

Kategoria: Branża elektromaszynowa i środków transportu

Instalacja filtracji /odciągu mgły olejowej przy obróbce metali

Proces: Eliminacja mgły olejowej z 60 maszyn tokarskich; Typ aplikacji: Eliminacja mgły olejowej; Branża: Motoryzacyjna; Rodzaj zanieczyszczeń: Mgła olejowa; Zainstalowana wydajność: 60 x 400 m3/h. Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe: Usuwanie mgły olejowej z automatów tokarskich. System łączeń przewodów z podwójną uszczelką zapewnia wymaganą klasę szczelności.

Read More »

Instalacja odciągu mgły olejowej przy obróbce metali

Proces: Eliminacja mgły olejowej z centrów obróbczych; Typ aplikacji: Eliminacja mgły olejowej; Branża: Metalowa; Rodzaj zanieczyszczeń: Mgła olejowa; Zainstalowana wydajność: 20 000 m3/h. Informacje dodatkowe: Usuwanie mgły olejowej z procesów obróbki metali. Centralna instalacja odciągowa wykonana z odpowiednimi spadkami dla umożliwienia spływu kondensatu. System łączeń przewodów z podwójną uszczelką zapewnia wymaganą klasę szczelności.

Read More »

Instalacja centralnego odkurzania pyłów wybuchowych przy produkcji opon

Proces: Przygotowywanie komponentów do produkcji opon; Typ aplikacji: Odpylanie procesów produkcyjnych w branży kauczukowej; Branża: Tworzywa, Guma, Oponiarska; Rodzaj zanieczyszczeń: 100 różnych chemikaliów, pyły wybuchowe klasy St1 i St2; Zainstalowana wydajność: 6 instalacji centralnego odkurzania. Informacje dodatkowe: Ilość stanowisk sprzątania 10-65; pyły wybuchowe St1 i St2.

Read More »
To już wszystko/No more posts to show