Projekty i instalacje

referencyjne

Kategoria: Branża metalurgiczna

Instalacja filtracji /odciągu mgły olejowej przy obróbce metali

Proces: Eliminacja mgły olejowej z 60 maszyn tokarskich; Typ aplikacji: Eliminacja mgły olejowej; Branża: Motoryzacyjna; Rodzaj zanieczyszczeń: Mgła olejowa; Zainstalowana wydajność: 60 x 400 m3/h. Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe: Usuwanie mgły olejowej z automatów tokarskich. System łączeń przewodów z podwójną uszczelką zapewnia wymaganą klasę szczelności.

Read More »

Instalacja odciągu mgły olejowej przy obróbce metali

Proces: Eliminacja mgły olejowej z centrów obróbczych; Typ aplikacji: Eliminacja mgły olejowej; Branża: Metalowa; Rodzaj zanieczyszczeń: Mgła olejowa; Zainstalowana wydajność: 20 000 m3/h. Informacje dodatkowe: Usuwanie mgły olejowej z procesów obróbki metali. Centralna instalacja odciągowa wykonana z odpowiednimi spadkami dla umożliwienia spływu kondensatu. System łączeń przewodów z podwójną uszczelką zapewnia wymaganą klasę szczelności.

Read More »

Instalacja filtracji pyłów z procesów walcowania

Proces: Walcowanie szyn i profili stalowych Typ aplikacji: Odpylanie procesów hutniczych Branża: Odlewnicza, hutnicza Rodzaj zanieczyszczeń: Pyły metaliczne Zainstalowana wydajność: 60 000 m3/h Informacje dodatkowe: Odpylanie pyłów i dymów emitowanych w procesach gorącego walcowania szyn i profili. Odpylanie dwóch klatek walcarek. Proces wysokotemperaturowy – temperatura pasma ok. 1000oC. Wyciąg realizowany za pomocą 3 okapów umieszczonych ponad samotokiem po którym przesuwane jest pasmo. Okapy wyposażone w mechaniczne układy jezdne pozwalające na wycofanie w celu zapewnienia możliwości wykonywania prac remontowych w obrębie walcarek.

Read More »
To już wszystko/No more posts to show