W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

x

Aktualności BARTBAZA WIEDZY BART: Specyfika procesów odpylania i wentylacji w cukrowniachSpecyfika procesów odpylania i wentylacji w cukrowniach cz. 1
www.bart-vent.pl


W wielu zakładach produkcji spożywczej używany jest cukier. Jego charakterystyka powoduje kilka wyzwań dla firm zajmujących się projektowaniem i montażem instalacji odpylania i wentylacji przemysłowej, takich jak BART Sp. z o.o.

Za sprawą pyłu cukrowego – powstającego w procesach transportu i konfekcjonowania – w cukrowniach i w zakładach przetwórstwa spożywczego (gdzie cukier stanowi jedynie dodatek) znajdą zastosowanie systemy odpylania przesypów cukru i maszyn pakujących. A ze względu na wymogi utrzymania odpowiednich do jego przechowywania parametrów środowiska ważnym rozwiązaniem będzie właściwy system kondycjonowania cukru i system odpylania powietrza przeznaczony do silosów magazynujących cukier.


BEZPIECZEŃSTWO, CZYSTOŚĆ PRODUKCJI I WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTU KOŃCOWEGO

Właściwe zaprojektowanie procesów technologicznych wraz z instalacjami towarzyszącymi pozwala na wieloletnie i bezpieczne użytkowanie każdego zakładu produkcyjnego. Instalacje odpylania i wentylacji, potocznie zwane towarzyszącymi, są niejednokrotnie tymi, które w istocie w dużej mierze zapewniają bezpieczeństwo procesu, jak i wysoką jakość produktu końcowego.
Instalacje te w celu perfekcyjnej integracji muszą być ściśle dostosowane do specyfiki technologii wytwarzania, do charakteru przetwarzanych surowców, półproduktów i powstałych odpadów produkcyjnych.
W zakładach, gdzie przetwarzany jest cukier i jego pochodne, mamy do czynienia z kilkoma wyzwaniami, a mianowicie:
• utrzymaniem odpowiednich warunków podczas procesu kondycjonowania cukru w miejscu składowania;
• zarządzaniem pyłem cukrowym przy przesypie cukru oraz w trakcie jego transportu i konfekcjonowania;
• wsparciem procesów zachodzących wewnątrz urządzeń filtracyjnych ze względu na specyficzne właściwości pyłu cukrowego*.
*Zagadnienie będzie opisane w drugiej części artykułu


UKŁADY ODPYLANIA, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI PRZY TRANSPORCIE I PRZECHOWYWANIU CUKRU 

Wysoka czystość kryształów cukru wynika nie tylko z jakości pozyskanego buraka cukrowego i jego obróbki, ale także z jakości i poprawnego prowadzenia późniejszych procesów związanych z transportem i magazynowaniem samego cukru. Układy odpylania zanieczyszczeń, wentylacji czy klimatyzacji znajdują zastosowanie w trzech kluczowych etapach: transporcie z linii produkcyjnej gotowego cukru do silosu, magazynowaniu cukru w komorze silosu oraz jego transporcie z silosu do dalszych procesów konfekcjonowania, (takich jak kostkowanie, paczkowanie, przesyp do opakowań oraz załadunek bezpośrednio z silosu do cystern).

Chłodzenie i odpylanie podczas transportu cukru do silosu Cukier przed podaniem do silosu musi zostać wysuszony i schłodzony do temperatury przechowywania (ok. 20–30°C), dlatego jest intensywnie napowietrzany przez zimne, filtrowane powietrze zewnętrzne. Najczęściej stosowanymi tutaj systemami są bębny lub schładzacze ze złożem fluidalnym z układami chłodzenia z przepływem przeciwprądowym lub prądem skrzyżowanym.

Następnie cukier jest transportowany z wykorzystaniem szeregu przenośników taśmowych oraz kubełkowych. Silosy mogą pomieścić kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych gotowego produktu, co powoduje, że transport materiału odbywa się na duże wysokości. Podczas niezabezpieczonego transportu cukier kruszy się i dysperguje w powietrzu. Unosząc się w obłoku jako pył pochodzenia organicznego, może tworzyć atmosfery wybuchowe. Opadając, pokrywa warstwą podłogi, konstrukcje i urządzenia wewnątrz obiektu, stwarzając równocześnie ryzyko zapalenia. Dlatego dla utrzymania czystości i bezpieczeństwa oraz w celu eliminacji potencjalnego zagrożenia wybuchem stosuje się w tym procesie systemy odpylania.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WEDŁUG DYREKTYWY ATE X W MIEJSCACH OBECNOŚCI PYŁU CUKROWEGO

Wszystkie instalacje wewnętrze, w tym instalacje odpylania i wentylacji, należy zaprojektować, uwzględniając wymogi technologiczne i kluczowe wymogi bezpieczeństwa.

W związku z klasyfikacją pyłu cukrowego do pyłów w klasie wybuchowości ST 1 dobór rodzaju urządzeń i systemów bezpieczeństwa podyktowany jest ich dostosowaniem do tej klasy i usytuowania w wydzielonych zgodnie z prawidłowym podziałem strefach zagrożonych wybuchem. Wszelkie urządzenia i układy przygotowane muszą więc być zgodnie z wymogami dyrektywy ATEX. Orurowanie łączące całość instalacji wykonuje się z zachowaniem zasady ekwipotencjalizacji i uziemia, aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, a tym samym powstawaniu niekontrolowanej różnicy potencjałów w instalacjach elektrycznych (przepięcia). Zachowanie wszystkich reguł redukuje zagrożenie pożarowe i wybuchowe oraz zagrożenie dla życia pracowników w chronionej przestrzeni.


CHARAKTERYSTYKA PYŁU CUKROWEGO:
• Klasa wybuchowości pyłu – ST 1
• Szybkość narastania wybuchu (Kst) – 140 bar · m/s
• Maksymalne ciśnienie powstające podczas wybuchu – 9,0 bar
• Minimalna temperatura zapłonu (chmury pyłu) – 350°C
• Minimalna temperatura zapłonu (warstwy pyłu) – 420°C
• Minimalna energia zapłonu – < 5 mJ (z indukcyjnością); 5 mJ / < 10 mJ (bez indukcyjności)


ODPYLANIE KOMORY SILOSU I KONDYCJONOWANIE CUKRU

Kolejny układ odpylania związany jest z etapem magazynowania cukru w silosie. Instalacja odpylania komory silosu współpracuje ściśle z instalacją kondycjonowania cukru, która zapobiega jego zbryleniu. Po wysuszeniu i schłodzeniu świeżo przygotowany cukier ma nadal wilgotność resztkową. Proces kondycjonowania polega na usuwaniu z cukru nadmiernej wilgoci (zgromadzonej w procesie rafinacji) bądź – w razie potrzeby – nawilżaniu, z wykorzystaniem nawiewu powietrza o odpowiednich parametrach temperatury i wilgotności.
W okresie kampanii cukrowej, czyli wzmożonej produkcji i gromadzenia cukru, wentylację komory silosu przeprowadza się od spodu silosu, pod cukier. Współpracująca z układem wentylacji instalacja odpylania komory silosu musi zapewnić pełną kompensację powietrza kondycjonującego, tak aby utrzymywać pewne nadciśnienie w jego wnętrzu. Zabezpiecza to komorę przed infiltracją powietrza zewnętrznego bez obróbki, równocześnie zabezpieczając silos przed jego mechanicznym uszkodzeniem. Po zakończeniu kampanii cukrowniczej i po osiągnięciu właściwych parametrów wilgotności cukru zmienia się charakter pracy instalacji kondycjonowania i odpylania komory silosu – wentylowana jest wówczas jedynie komora nad cukrem, a ewentualne ponowne podawanie powietrza pod cukier zależy od zadanych parametrów jego magazynowania.


INSTALACJA ODPYLANIA UKŁADU TRANSPORTU CUKRU DO KONFEKCJONOWANIA I ZAŁADUNKU

Zanim cukier trafi do odbiorców, przejdzie przez linie konfekcjonowania. Na tym ostatnim etapie podróżuje on przenośnikami taśmowymi, przenośnikami taśmowymi wagowymi i przenośnikami kubełkowymi do zbiorników wagowych, przesiewaczy, układu załadunku mobilnych rękawów oraz do urządzeń paczkujących. Wszystkie powyższe newralgiczne węzły powstawania pyłu wymagają podłączenia do instalacji wentylacji i odpylania o odpowiedniej wydajności – jej sercem zaś będzie główna jednostka filtracyjna.


JAK WAŻNE JEST POWIERZENIE REALIZACJI INSTALACJI DOŚWIADCZONEMU PARTNEROWI

Specyfika procesów odpylania i wentylacji w procesie produkcji i magazynowania cukru wynika przede wszystkim z charakteru samego cukru i jego pyłów. Do ich realizacji należy podejść z należytą ostrożnością i wybrać jako partnera doświadczoną firmę inżynierską i montażową, z doświadczeniem w wykonywaniu instalacji zgodnych z dyrektywą ATEX. Nakładają się na to wymagania branży spożywczej – i tak część instalacji, która ma bezpośredni kontakt z produktem, wymaga zbudowania z materiałów dopuszczonych odpowiednimi normami do kontaktu z żywnością. Właściwy układ kondycjonowania wraz ze zintegrowanym odpylaniem jest warunkiem utrzymania wysokiej jakości cukru. Odpylanie w nowoczesnej cukrowni może wspierać instalacja centralnego odkurzania. Te aspekty opiszemy w drugiej części artykułu.

BART Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę instalacji wentylacji dla wielu branży przemysłowych, w wersji standardowej oraz z zabezpieczeniem ATEX przed skutkami wybuchu.

odpylanie w cukrowni
www.bart-vent .pl
rys. 1
Przykładowy schemat instalacji odpylania w cukrowni


schemat odpylanie w cukrowni

Certyfikaty / Wyróżnienia / Referencje