W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

x

Aktualności BARTBart i Instal-Filter S.A. łączą siłyBART Sp. z o.o. obejmuje większościowy pakiet akcji INSTAL-FILTER S.A.

Celem transakcji, w efekcie której powstaje podmiot o łącznych obrotach rocznych przekraczających 150 mln PLN, jest konsolidacja branży instalacji przemysłowego oczyszczania powietrza w Polsce.

ENGLISH VERSION

Firma BART Sp. z o.o. dokonała w dniu 8 grudnia zakupu 60,1% akcji INSTAL-FILTER S.A. Celem transakcji jest przede wszystkim budowa silnego podmiotu w branży przemysłowego oczyszczania powietrza, zdolnego efektywnie wykorzystywać szanse rynkowe w Polsce i Europie, poprzez wzmocnienie oferty produktów, usług i rozwiązań oraz synergię działań. Integracja kapitału spółek i ich rocznego obrotu na poziomie 150 milionów złotych rozpoczęły proces rynkowej konsolidacji.

 

BART Sp. z o.o. to wiodący w Polsce integrator systemów na rynku inwestycji przemysłowych, specjalizujący się w instalacjach sanitarnych, a w szczególności systemach odpylania procesowego, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Jego roczne obroty sięgają 90 milionów złotych. Dzięki przejęciu sterów w spółce INSTAL-FILTER S.A., której głównymi technologiami są odsiarczanie spalin oraz filtracja i neutralizacja gazów, zyskuje poszerzenie skali działania, możliwość współpracy z Klientami z nowych segmentów, a ponadto zakład produkcyjny dla wsparcia i rozwoju własnych rozwiązań filtrowentylacyjnych.

Wspólna oferta Bart oraz Instal-Filter, wraz z budową nowej rodziny produktów, będzie bazą do dalszego, dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Połączenie sił ma na celu wykorzystanie wzajemnych synergii oraz możliwości rozwoju, niedostępnych dla samodzielnie działających przedsiębiorstw. W efekcie, działania o charakterze produkcyjnym, dystrybucyjnym i badawczo-rozwojowym nabiorą istotnego tempa oraz poprawią swoją efektywność.

W wyniku przejęcia, powstanie Grupa łącząca dwie z sukcesem działające firmy na rynku polskim z już pewnymi doświadczeniami eksportowymi. Bart otrzyma dostęp do produktów Instal-Filter z możliwością rozwoju swojej linii produktowej, co równocześnie pozwoli na wyjście z ofertą poza granice kraju. Instal-Filter rozszerzy dostęp do rynku w związku z wykorzystaniem działań handlowych Barta – mówi Roman Burgiel, Prezes Zarządu BART Sp. z o.o. - Przed nami emocjonujący czas integracji firm oraz przygotowania się do dynamicznego wzrostu. Nie wykluczamy dalszych akwizycji, również poza Polską – dodaje.

Prezesem Zarządu INSTAL-FILTER S.A. został Roman Burgiel. Pan Mirosław Litke pozostaje w Zarządzie Spółki na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.

bart i instalfilter

bart i instalfilter


bart i instalfilter

Na zdjęciach po lewej pan Roman Burgiel, Prezes Zarządu BART Sp. z o.o., a po transakcji nowy Prezes Zarządu Instal-Filter S.A. Po prawej pan Mirosław Litke, obecnie V-ce Prezes Instal-Filter S.A.

bart i instalfilter

BART and INSTAL-FILTER join forces

 


Bart Sp. z o.o. acquires majority stake (60.1%) in Instal-Filter S.A. The purpose of the transaction is the creation of a company with annual revenue of PLN 150 million, as well as the consolidation of the industrial air filtration systems assembly market in Poland.

 


The company Bart Sp. z o.o. is one of the largest integrators of dedusting and vacuuming installations in Poland, as well as installations and comprehensive implementation of clean rooms with an annual turnover of approximately PLN 90 million.

 

Takeover of Instal-Filter S.A. is a unique transaction of this type in Poland, which is a signal for the consolidation of the industrial air purification market. The operationally connected group becomes the market leader in Poland with significant potential for business development in the countries of Central and Western Europe. The industry, scattered so far, after remodeling, will significantly strengthen.

 

- Bart's acquisition strategy assumes consolidation of the air purification industry in order to compete even more effectively with global players on the domestic market and effectively develop export activities in the segment of products and solutions - announces Roman Burgiel, President of Bart Sp. z o.o.

 

The Bart company is based in Sosnowiec, and technical and commercial offices in Warsaw, Wrocław and Gdańsk. The annual number of implemented installations exceeds 300 systems. Bart has realizations in many countries around the world, including: Colombia, India, Morocco, Great Britain, Romania and Ukraine.

 

Instal-Filter S.A. is a manufacturer and supplier to end customers of advanced industrial air purification technology systems, which include dedusting systems, in particular for the heating, energy, metallurgy, industrial chemistry, cement production and many other industries.

 

The joint offer of Bart and Instal-Filter, along with the construction of a new family of products, will be the basis for further, dynamic development of enterprises. Joining forces aims to use mutual synergies and development opportunities that are not available to separate companies. As a result, production, distribution and R&D activities will gain momentum and improve their effectiveness.
- As a result of the takeover, a Group will be created that will combine two successfully operating companies on the Polish market with some export experience. Bart will receive access to INSTAL-FILTER S.A. products with the possibility of developing its product line, which at the same time will allow for extending the offer outside the country. INSTAL-FILTER SA will expand access to the market in connection with the use of Bart's commercial activities - says Roman Burgiel, President of the Management Board of BART Sp. z o.o. and INSTAL-FILTER S.A. - There is an exciting time to integrate companies and prepare for dynamic growth ahead of us. We do not rule out further acquisitions, also outside Poland - he adds.

 


***
Additional information

 

In 2007, BART Sp. z o.o. commenced market activities in the present shape and profile, based in Sosnowiec and with a technology office in Wrocław. In 2013, the BART office was established in Gdańsk, and in 2015 in Warsaw. In 2020, the BT CLEANROOM Engineering® brand was created, aimed at the cleanroom sector.
Up to now projects in the areas of:
 Dust removal installations for the following industries: food, automotive, metal, ceramics, construction, machine production, plastics and rubber industry.
 Delivery of comprehensive clean rooms with installations for the pharmaceutical, biotechnological and electronic industries, with technological processes requiring high air purity parameters.

 

More information is available on the company's websites www.bart-vent.pl and www.BTcleanroom.pl

 


Instal-Filter S.A. started its market activities in 2013. Since 2013, there has been continuous development in the field of effective exhaust gas cleaning technologies and increasing the potential of production infrastructure. Currently, it is over 8000 m2 of a modern production plant and hundreds of references in the field of dedusting, filtration and neutralization installations.

 

Up to now projects in the areas of:
 Dust removal and gas neutralization installations for the heating, energy, metallurgy, foundry, chemical, fertilizer, and cement and construction materials industries.
 Instal Filter projects are based on proprietary devices developed and manufactured by the company as well as technologies based on the highest global technological standards.

 

More information is available on the company's website www.instalfilter.plbart i instalfilter

Roman Burgiel, President of the Management Board of BART Sp. z o.o. and INSTAL-FILTER S.A. and Mirosław Litke, Vice-President of the Management Board of Instal-Filter S.A.

bart i instalfilter


bart i instalfilter

Mr. Roman Burgiel, President of the Management Board of BART Sp. z o.o. and INSTAL-FILTER S.A. and Mr. Mirosław Litke, Vice-President the Management Board of Instal-Filter S.A.

bart i instalfilter

Udostępnij

Certyfikaty / Wyróżnienia / Referencje