Biuro projektowe instalacji sanitarnych, układy odpylania, wentylacji przemysłowej

SERWIS

Przeglądy i serwis instalacji odpylania i wentylacji

Bart Serwis specjalizuje się w obsłudze serwisowej urządzeń wchodzących w skład instalacji filtrowentylacyjnych, odpylających, centralnego odkurzania, klimatyzacji i wentylacji przemysłowej. Oferujemy dostawę części zamiennych do urządzeń filtrowentylacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do wymienionych instalacji.

Zapewniamy:

  • SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
  • PRZEGLĄDY I BADANIA TECHNICZNE INSTALACJI I URZĄDZEŃ FILTROWENTYLACYJNYCH I ODKURZAJĄCYCH
  • STAŁY NADZÓR TECHNICZNY
  • DORADZTWO TECHNICZNE
  • DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

We współpracy z firmą BART Sp. z o.o. zapewniamy serwis gwarancyjny wykonanych przez nią przemysłowych instalacji i serwis pogwarancyjny urządzeń na zlecenie Klientów.

W ramach swoich działań firma Bart Sp. z o. o. zapewnia logistykę dostaw towarów, montaż urządzeń jak również kompletnych systemów. Ponadto firma wykonuje uruchomienia, przeprowadza pomiary, regulacje oraz oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, sprawując tym samym nadzór nad ich pracą.

Instalacje są badane pod kątem wydajności oraz podciśnień, parametrów elektrycznych (poboru mocy, stanu uziemień), skuteczności filtracji, zachowania kaskad ciśnień oraz tam gdzie jest to wymagane, walidacji instalacji na podstawie wymogów GMP dla pomieszczeń czystych.

Czas reakcji naszego serwisu nierzadko jest liczony w godzinach ze względu na wymogi zachowania ciągłości produkcji.

Firma  Bart Sp. z o.o. posiada własne wysoko wykwalifikowane ekipy serwisowe.
Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę o budowie i działaniu oferowanych przez firmę urządzeń i wykonanych instalacji.

Aby utrzymać ciągłość pracy linii produkcyjnej, właściwe parametry instalacji odpylania i zdrowe środowisko pracy ważne jest dbanie o dobrą kondycję poszczególnych urządzeń i elementów, a więc serwisowanie urządzeń oraz wykonywanie regularnych przeglądów instalacji.

Okresowe przeglądy elementów instalacji są podstawą sprawnie działającej w przedsiębiorstwie produkcyjnym sekcji utrzymania ruchu, natomiast są one koniecznością w przypadku udzielenia wydłużonych gwarancji przez wykonawcę instalacji. Instalacja musi pracować w zakresie parametrów dla jakich została zaprojektowana, być kontrolowana i konserwowana zgodnie instrukcjami obsługi i konserwacji. Okres gwarancji uzależniony jest od prawidłowo przeprowadzonych pras serwisowych i konserwacyjnych. Oferuje je w ramach kompleksowej obsługi sam wykonawca, lub też zaakceptowana przez niego inna firma serwisowa.

Zadania BART Serwis:

  • naprawy serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne;
  • wykonywanie przeglądów gwarancyjnych na zlecenie Klienta;
  • wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych na zlecenie Klienta;
  • stały nadzór nad urządzeniami i instalacjami w ramach zleceń i umów serwisowych.

KONTAKT

Poznaj nasze rozwiązania i ich skuteczność,
zaproś na wizję lokalną naszego specjalistę